TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH (Kỳ 1)

Đại cương về phân loại các bệnh tim bẩm sinh: Các bệnh lý bẩm sinh của tim rất phức tạp do đó có rất nhiều cách phân loại khác nhau, mỗi cách phân loại chỉ nói nên được một số khía cạnh nhất định của các bệnh lý này. a) Theo giải phẫu và các rối loạn huyết động: + Bệnh tim bẩm sinh không tím: Là các bệnh tim bẩm sinh trong đó các rối loạn bệnh lý ban đầu không có sự chảy của dòng máu từ các buồng tim phải (máu đen do chứa nhiều CO2) sang máu. | MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH Kỳ 1 I. Đại cương về phân loại các bệnh tim bẩm sinh Các bệnh lý bẩm sinh của tim rất phức tạp do đó có rất nhiều cách phân loại khác nhau mỗi cách phân loại chỉ nói nên được một số khía cạnh nhất định của các bệnh lý này. a Theo giải phẫu và các rối loạn huyết động Bệnh tim bẩm sinh không tím Là các bệnh tim bẩm sinh trong đó các rối loạn bệnh lý ban đầu không có sự chảy của dòng máu từ các buồng tim phải máu đen do chứa nhiều CO2 sang máu của các buồng tim trái. Loại này có thể được chia thành 3 nhóm chính - Nhóm bệnh có các lỗ thông thông liên nhĩ thông liên thất còn ống động mạch tồn tại ống nhĩ thất tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ phải hoặc tĩnh mạch chủ rò động mạch chủ vào động mạch phổi rò tĩnh mạch vành vào buồng tim phải. - Nhóm bệnh có cản trở dòng máu hẹp động mạch phổi đơn thuần hẹp eo động mạch chủ hẹp động mạch chủ hẹp van hay hẹp dưới van . - Nhóm bệnh dị dạng động mạch vành thường gặp là bệnh động mạch vành phải tách ra từ thân động mạch phổi. Bệnh tim bẩm sinh có tím Là các bệnh tim bẩm sinh trong đó rối loạn bệnh lý có sự pha trộn dòng máu của các buồng tim phải máu đen sang máu của các buồng tim trái. Loại này có thể chia thành 2 nhóm chính - Nhóm bệnh tim bẩm sinh có tím phổi sáng phổi sáng là do lượng máu lên phổi ít. Có thể gặp các bệnh tứ chứng Fallot teo van ba lá bao giờ cũng kèm thông liên nhĩ teo động mạch phổi. - Nhóm bệnh tim bẩm sinh có tím phổi đậm phổi đậm là do có quá nhiều máu lên phổi. Có thể gặp các bệnh đổi chỗ động mạch chủ và động mạch phổi động mạch chủ tách ra từ thất phải và động mạch phổi tách ra từ thất trái thất phải có hai đường ra động mạch chủ và động mạch phổi đều tách ra từ thất phải thẩt trái teo nhỏ và có lỗ thông liên thất to thất trái có hai đường ra động mạch chủ và động mạch phổi đều tách ra từ thất trái thất phải teo nhỏ và có lỗ thông liên thất to tâm thất một buồng kiểu tim ba buồng . b Theo đặc điểm lứa tuổi Các bệnh tim bâm sinh ở trẻ em Thường gặp các bệnh thông liên thất còn ống động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN