TAILIEUCHUNG - Các bài toán tích phân (Bài tập và hướng dẫn giải)

Tham khảo tài liệu các bài toán tích phân (bài tập và hướng dẫn giải) , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BTVN NGÀY 14-04 Tính các tích phân sau: Bài 1 Bài 2: Bài 3: Bài 4: Bài 5: Bài 6: Bài 7: Bài 8: Bài 9: Bài 10: Bài 11: Bài 12: . Bài 13: Bài 14: Bài 15: Bài 16: Bài 17: Bài 18: Bài 19: Bài 20: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang HDG CÁC BTVN BTVN NGÀY 14-04 Tính các tích phân sau: Bài 1 HDG: Bài 2: HDG Bài 3: HDG Bài 4: HDG Bài 5: HDG Bài 6: HDG Bài 7: HDG Bài 8: HDG Bài 9: HDG Bài 10: HDG Bài 11: HDG Bài 12: . HDG Bài 13: HDG Bài 14: HDG Bài 15: HDG Bài 16: HDG Bài 17: HDG Bài 18: HDG Bài 19: HDG Bài 20: HDG TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010 TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010 Page 2 of 11 – Ngôi trường chung của học trò Việt 1

TÀI LIỆU HOT