TAILIEUCHUNG - ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA U TRUNG THẤT (Kỳ 3)

Kén có nguồn gốc phế quản: Những u có nguồn gốc về phôi thai từ phổi xuống cuống phổi(cơ quan hô hấp nói chung) chiếm 10% cacs u trung thất, thường ở ngã ba khí- phếquản. Trong một thời gian dài không xuất hiện triệu chứng gì đặc biệt. Khi u ở ngã ba khí-phế quản hoặc ở cách xa nhưng lan đến vùng đó thì bệnh nhân ho, có khi khạc ra máu, nhịp tim nhanh. Trường hợp u vỡ vào phế quản làm cho bệnh nhân ho rất nhiều, có triệu chứng nhiễm khuẩn, khạc ra mủ. | ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA U TRUNG THẤT Kỳ 3 . Kén có nguồn gốc phế quản Những u có nguồn gốc về phôi thai từ phổi xuống cuống phổi cơ quan hô hấp nói chung chiếm 10 cacs u trung thất thường ở ngã ba khí- phếquản. Trong một thời gian dài không xuất hiện triệu chứng gì đặc biệt. Khi u ở ngã ba khí-phế quản hoặc ở cách xa nhưng lan đến vùng đó thì bệnh nhân ho có khi khạc ra máu nhịp tim nhanh. Trường hợp u vỡ vào phế quản làm cho bệnh nhân ho rất nhiều có triệu chứng nhiễm khuẩn khạc ra mủ hoặc chất hoại tử. Trên Xquang thấy một bóng mờ tròn đều đặn đồng nhất đậm bờ rõ ràng thường ở trung thất giữa không di động khi nuốt. Cần cắt bỏ càng sớm càng tốt. . U quái và kén biểu bì Chiếm 25 số u trung thất thường có tổ chức 3 lá của thời kỳ phôi thai dễ ung thư hoá gặp ở người trẻ tuổi 15-30 tuổi . Bệnh tiềm tàng hội chứng trung thất xuất hiện muộn chẩn đoán chủ yếu nhờ vào Xquang . U thần kinh ở trung thất U phát sinh từ những thành phần thần kinh trong lồng ngực Hầu hết nằm ở rãnh sống sườn và ở trung thất sau. Thường từ hạch giao cảm từ rễ tuỷ sống ít khi từ thần kinh phế vị hoặc dây hoành hay đám rối thần kinh. Chia các loại theo tổn thương giải phẩu bệnh - U soan Hay gặp và lành nhất do sự phát triển của tế bào soan thần kinh không thực sự là u thần kinh. - U thần kinh chính thức. - U xơ thần kinh Là sự phát triển của sợi liên kết và dây thần kinh loại này thường gặp . - U hạch giao cảm nằm tiềm tàng ở trung thất khi có triệu chứng là lúc u đã xâm lấn vào cơ quan ở trung thất. . U từ tổ chức liên kết của trung thất Gồm nhiều loại khác nhau U mỡ và u mỡ sacom ít gặp xuất hiện khi cơ thể phát phì hay nằm ở tầng dưới của trung thất. U xơ và u xơ sacom ít gặp. U cơ và u cơ sacom. U sụn và u sụn sacom. Các loại u này phát triển chậm sau mổ qua sinh thiết mới chẩn đoán được chính xác . . Các u do ký sinh trùng ở trung thất Như bọc nước do Echinocoque trong quá trình di chuyển ấu trùng Echinocoque hay dừng lại ở gan phổi và trung thất sau đó thành bọc nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN