TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kì 2, lớp 6 môn: Thể dục - Đề số 1

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi. Mời các em và giáo viên tham khảo đề kiểm tra học kì 2, lớp 6 môn "Thể dục - Đề số 1" dưới đây. Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | ĐỀ KIÊM TRA MÔN THỂ DỤC HỌC KÌ II LỚP 6 Đề số 1 A. MỤC TIÊU. Học kì II - lớp 6 kiểm tra học sinh những kiến thức kĩ năng sau . Một số kiến thức hiểu biết về đức dục trí dục thể dục và mĩ dục. . Kiến thức về trò chơi vận động chạy bền bật xa. . Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. B. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU STT Nội dung chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1 Đức dục trí dục thể dục và mĩ dục. . 0 5đ 2 Trò chơi vận động . 0 5đ 3 Chạy bền . 0 5đ 4 Bật nhảy . 0 5đ II. 8 0đ 5 Tổng điểm 1 0điểm 1 0điểm 8 0 điểm C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA. - Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh. - Trước khi kiểm tra giáo viên phổ biến mục tiêu yêu cầu sau đó cho các em khởi động ôn bài nếu cần . - Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ. - Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập. - Phần kiểm tra thực hành giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần cao nhất. - Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp. D. NỘI DUNG ĐỀ Phần I Lý thuyết 2 0 điểm Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng nhất vào trước câu trả lời. 1. Trong trò chơi để rèn luyện cơ quan hô hấp khi chơi cần A. Một lần hít vào bằng mũi một lần thở ra. B. Hai lần hít vào một lần thở ra bằng miệng. C. Hai lần liên tiếp hít vào bằng mũi sau đó hai lần liên tiếp thở ra bằng miệng. D. Ba lần liên tiếp hít vào bằng mũi hai lần liên tiếp thở ra 2. Khi chạy trên địa hình tự nhiên các em thường chạy với tốc độ A. Nhanh B. Chậm hoặc trung bình chậm C. Trung bình D. Chậm 3. Trong các động tác đá lăng tại chỗ sau đây động tác nào các em không được học A. Đá lăng trước - sau B. Đá lăng trước C. Đá lăng sang ngang D. Đá lăng trước

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.