TAILIEUCHUNG - Ebook Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức kinh nghiệm làm bài qua các kỳ thi Đại học môn Toán", phần 2 giới thiệu tới người đọc các đề thi mẫu trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học khối A, B, Đ năm 2009 và 2010, một số đề tự luyện. . | PHAN 2 ---------------------------- CÁC ĐỀ THI MẪU VÒ ĐỀ Tự LUYỆN CÓ KÈM ĐÁP ÁN o ĐỀ 1----------------------------- ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÓÌ A NÃM 2010 I. PHẨN CHUNG CHO TẤT cả thí sinh Câu I Cho hàm số y x -2x 1 - Itijx 111 1 m là số thực. 1. Khảo sát sự biến thiên và vè đồ thị của hàm số khi m 1. 2. Tìm m để đồ thị cữa hãm sổ l cẳt trục hoành tại 3 điểm phân biệt CC hoành độ X x x l thỏa mãn điều kiện Xj X2 4. Câu II . __n 1 sin X cos 2x sill X . l 4 1 1 1. Giải phương trình ---------------------- -7 cos X . 1 tan X 7 2 X 2. Giải bât phương trình - - 7 - 1 1-J2 x2-x l rx2 ex 2x2ex Câu III Tính tích phân I I- ----dx. i l 2ex Câu IV Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a Gọi M và N lần lượt là trung điềm của các cạnh AB và AD . Gọi H li giao điểm của CN và DM . Biết SH vuông góc với mặt phàng ABCD và SH aVỈ. Tính thề tích khối chóp và khoảng cách giữí hai đường thẳng DM và SCtheo a. Câu V Giài hệ phương trình lx2 l x y-3 75-2y 0 . . V . n x yeR. 4x2 y2 2V3 - 4x 7 v 9 II. PHẦN RIÊNG Thỉ sinh chỉ được chọn làm một trong hai phẩn phẩn A hoặc B A. Theo chương trinh Chuẩn 1. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d Ỉ3x y 0 và d2 Vbx - y 0. Gọi Tpà đường tròn tiếp xúc với d tại A cắt d2 tại hai điểm B và Csao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phương trinh của T biết tam giác ABC có diện tích bằng và điểm A có 2 hoành độ dương. - - - . iA X-1 y z 2 2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thăng A - 2 1 1 và mặt phăng p X - 2y z 0. Gọi c là giao điểm của A với p M là điểm thuộc A. Tính khoảng cách từ M đến p biết MC 7Õ. Câu Tìm phần ảo của số phức z biết z V2 i - 21 . B. Theo chương trình Nâng cao Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A có đình A 6 6 đường thăng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình X y - 4 0. Tìm tọa độ các đỉnh B và c biết điểm E 1 3 năm trên đường cao đi qua đình c của tam giác đã cho. 2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm A O 0 2 và đường thẳng A - L Tính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN