TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 3 - Những khái niệm cơ bản về quang phi tuyến - SH

Bài giảng Hiệu ứng quang học phi tuyến: Chương 3 - Những khái niệm cơ bản về quang phi tuyến - SH trình bày về sự phân cực điện môi trong trường điện từ, sự tương tác phi tuyến của trường điện từ, phát sóng hài bậc hai - SH (Second harmonic gernegation) và một số nội dung khác. | Chương III Những khái niệm cơ bản về Quang phi tuyến - SHG Sự phân cực điện môi trong trường Điện từ Hệ phương trình Maxwell trong môi trường phi tuyến rotE õB ôt divB 0 _ rotH j õD ôt divD p Hệ phương trình vật chất D sữỀ P B JUO H M 1 Độ phân cực vĩ mô của môi trường P SO O E E D sữ 1 x Ẽy Ẽ SẼ ữ 1 Z Ẻ Mâu dao động điện tử phi tuyến Pt chuyển động của e trong nguyên tử dưới tác dụng của điện trường Ổ2X e _ X E õt2 0 m eE là lực do điện trường của t d lên e - ma 2 Xà lực do các hạt nhân t d lên e tương đương lực đàn hồi liên kết thế năng V x m 02x2

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG