TAILIEUCHUNG - Phương pháp luyện trí não của OMIZUMI KAG

Tư duy sáng tạo là gì? Gạt bỏ những hiều biết về kiến thức thông thường: Trước hết, các bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây, nhưng tối thiểu phải suy nghĩ 5 phút Có một chai rượu nho, nút bần trên miệng chai không mở được. Vậy làm thế nào để uống được chai rượu nho này mà không cần đập vở chai, cũng không xoi qua lỗ nút chai Bạn có trả lời câu hỏi trên một cách dễ dàng không? Tất nhiên nhiều người sẽ trả lời đúng câu hỏi trên một cách dễ dàng. Những cũng có người phải chào thua. Câu trả lời thật đơn giản: Ấn nút bần cho lọt vào bên trong. . | Phương pháp luyện trí não của OMIZUMI KAG I. Tư duy sáng tạo là gì 1. Gạt bỏ những hiều biết về kiến thức thông thường Trước hết các bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây nhưng tối thiểu phải suy nghĩ 5 phút Có một chai rượu nho nút bần trên miệng chai không mở được. Vậy làm thế nào để uống được chai rượu nho này mà không cần đập vở chai cũng không xoi qua lỗ nút chai Bạn có trả lời câu hỏi trên một cách dễ dàng không Tất nhiên nhiều người sẽ trả lời đúng câu hỏi trên một cách dễ dàng. Những cũng có người phải chào thua. Câu trả lời thật đơn giản Ân nút bần cho lọt vào bên trong. Thế nhưng cũng có nhiều người không nghĩ ra cứ nghĩ rằng muốn uống rượu thì pahỉ mở nút chai ra. Nếu nút chai không mở ra được thì sẽ không uống được rượu trong chai. Bản chất của câu hỏi trên chính là nhằm vào chỗ yếu trong suy nghĩ của con người chỉ nghĩ theo sự hiểu biết thông thường của mình. Lúc bé chúng ta học nhiều về thường thức trong cuộc sống. Tất nhiên những hiểu biết đó đã giúp ích cho ta trong đời sống hàng ngày. Tuy vậy cũng có những lúc nó không những vô dụng mà còn làm hạn chế tư duy của chúng ta khi giải quyết một số vấn đề. Thực tế cho thấy nhiều vấn đề đơn giản đến nỗi trẻ con cũng làm được mà người lớn lại cảm thấy vô cùng khó khăn. 2. Gạt bỏ những kinh nghiệm trong quá khứ. Nhà ảo thuật muốn lấy một vật gì đó từ trong túi áo ra thường phải làm ngược lại cách nghĩ thông thường của khán giả. Thông thường ai cúng nghĩ rằng muốn lấy một vật gì đó từ trong túi áo thì phải thò tay vào túi áo. Giả sử nhà ảo thuật thò tay vào túi áo lợi dụng khi lấy khăn tay luôn tiện lấy cả tờ giấy bạc ra thì rất dễ bị khán giả phát hiện Cũng một động tác nhưng nếu ta làm ngược lại thay vì lấy tờ giấy bạc ra lúc thò tay vào túi lấy khăn tay nay nhà ảo thuật thò tay vào lấy chiếc khăn nhưng chỉ lấy chiếc khăn thôi không có tờ giấy bạc nào cả. Khán giả cũng trố mắt để theo dõi chiếc khăn lấy từ túi ra có kèm theo vật gì không Không có. Khán giả có thể yên trí được rồi Thế nhưng lúc bấy giờ cũng chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN