TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 170

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 170', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Technical Support Forum http vbb HIỆU ỨNG MAXI Đây là hiệu ứng làm cho bức ảnh của bạn nhìn cực kỳ độc đáo - hãy biết ứng dụng 1. Mở bức ảnh mà bạn muón tạo hiệu ứng 2. Vào Filter Other Maximum thông số tùy ý các bạn có thể là 7 pixel 3. BẠn sẽ thấy kết quả như thế này 4. Với một bức ảnh khác tôi lấy giá trị là 3 pixel thì bức hình sẽ mờ ải như thế này rất ấn tượng phải không Technical Support Forum http vbb HIỆU ỨNG Violet Swirls 1. Tạo 1 file mới kích thước 300x300 pixel tô màu đen cho nó sau đó chọn công cụ Brush với nét cọ là 65 pixel với màu trắng sau đó chấm lên layer như hình 2. Vào Filter pistorrt Wave thông số như hình 3. Nhấn Ctrl J để nhân đôi layer Background sau đó vào Filter Distorrt Wave và thiết lập như hình 4. Nhấn Ctrl U hoặc vào Image - Adjustments - Hue Saturation để đổi màu tuỳ thích bạn sẽ được như thế này Technical Support Forum http vbb HIỆU ỨNG ABS Bước 1 tạo 1 file mới kích thước tùy ý và lên Edit - Fill cho layer này là màu đen Bước 2 lên Filter - Render - Lens Flare - Sau đó lập lại bước 2 khoảng 4 lần nữa đến khi bạn đặt các vị trí mặt trời như thế này là được Bước 3 Loại bỏ màu của layer này bằng cách lên Image - Adjustments - Disaturate hoặc bạn nhấn ctrl shift U - Sau đó lên Filter - Pixelate - Mezzotint chọn kiểu type như hình Bước 4 lên Filter - Blur - Radial Blur chọn như hình Bước 5 Nhấn Ctrl U để chỉnh màu cho layer như hình Bước 6 Duplicate layer này lên bằng cách nhấn ctrl J tại layer 1 vừa duplicate này bạn chọn chế độ blend mode trong blending option là lighten Sau đó tại layer 1 bạn lên Filter - Distort - Twirl chọn giá trị như hình Bước 7 quay lại layer background và duplicate layer này lên 1 lần nữa sau đó tại layer vừa duplicate bạn lên Filter - Distort - Twirl chọn giá trị như hình KẾT QUẢ Technical Support Forum http vbb HIỆU ỨNG ẢNH XOÁY __ __ Mở bức hình này ra hoặc một hình nào tuỳ bạn 2. Nhấn Ctrl J để nhân đôi .