TAILIEUCHUNG - Báo cáo tổng kết chương trình công tác đoàn

"Báo cáo tổng kết chương trình công tác đoàn" nhằm tổng kết lại đặc điểm tình hình và các hoạt động đã thực hiện. Từ đó, đánh giá ưu điểm, nhược điểm cũng như xếp loại đoàn viên. nội dung chi tiết của tài liệu để biết cách trình bày văn bản báo cáo công tác đoàn. | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA *** Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng .năm ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN: NHIỆM KỲ (20 – 20 ) BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN Nhiệm kỳ 20 - 20 ------------------------ I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: + Số liệu: - Tồng số học sinh: , trong đó nữ: - Tổng số Đoàn viên: , trong đó nữ: - Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20 -20 : + Thuận lợi: + Khó khăn: II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN: (ghi rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được) III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM: 1. Rèn luyện Đoàn viên: a. Kết quả xếp loại Đoàn viên cuối năm: Ưu tú: Xuất sắc: Khá: Trung bình: Yếu, kém: b. Xếp loại chi đoàn cuối năm: (Vững mạnh, Khá, Trung bình, Yếu kém) 2. Đánh giá chung: a. Ưu điểm: b. Khuyết điểm – Tồn tại: c. Nguyên nhân: d. Hướng khắc phục: CHI ĐOÀN BÍ THƯ