TAILIEUCHUNG - Giải phương trình lượng giác 27.04 (Bài tập và hướng dẫn giải)

Tham khảo tài liệu giải phương trình lượng giác (bài tập và hướng dẫn giải) , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BTVN NGÀY 27-04 Giải các phương trình lượng giác sau đây: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang HDG CÁC BTVN BTVN NGÀY 05-05: BTVN NGÀY 06-05 BTVN NGÀY 07-05 BTVN NGÀY 08-05 BTVN NGÀY 10-05 Bài 1: Tìm các nghiệm thuộc khoảng (2π/5; 6π/7) của phương trình: Giải: Bài 2: Tìm các nghiệm thuộc khoảng (π/2; 3π) của phương trình: Giải: Bài 3: Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm thuộc khoảng (-π;7π/3): Giải: Vậy để phương trình ban đầu có 4 nghiệm thì (*) phải có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-π;7π/3). Nhưng số nghiệm của (*)thuộc khoảng (-π;7π/3) lại chính là số giao điểm của đường thẳng y=m với đồ thị (C) có phương trình: Dựa vào bảng biến thiên ta có: .Hết BT Viên môn Toán Trịnh Hào Quang TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 TRUNG TÂM – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010 Page 11 of 11 – Ngôi trường chung của học trò Việt 1