TAILIEUCHUNG - Cách truyền cảm hứng cho nhân viên - Những sai lầm dễ mắc khi phát triển công ty

Khi nhân viên cảm thấy thỏa mãn và tự hào về công việc, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn, mang lại lợi ích lớn hơn và trung thành hơn. Vì vậy, nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải truyền cho nhân viên nguồn cảm hứng và nhiệt huyết làm việc. | Cách truyền cảm hứng cho nhân viên - Những sai lầm dễ mắc khi phát triển công ty ừừứừứừừứứứứứứứứứứứừừứứừừừứứứừứứứứứứứứứứứứứứứứứ Khi nhân viên cảm thấy thỏa mãn và tự hào về công việc họ sẽ làm việc hiệu quả hơn mang lại lợi ích lớn hơn và trung thành hơn. Chính vì vậy một nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải truyền cho nhân viên nguồn cảm hứng và nhiệt huyết làm việc. Hình minh họa Chúng ta thường nuôi dưỡng ý tưởng thúc đẩy người khác nhưng thực tế mọi người không thể bị thúc đẩy. Cố gắng để thúc đẩy ai đó cũng giống như cố gắng bắt họ làm gì đó mà họ không muốn. Mọi việc chỉ thực sự có hiệu lực là khi chúng ta tự động viên - khi chúng ta làm điều gì đó vì chúng ta muốn. Khi chúng ta được truyền cảm hứng chúng ta thích thú công việc của chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên có hiệu quả và tự hào về nỗ lực của chúng ta. Chúng ta duy trì được sự tập trung và gắn kết với nhiệm vụ đó nhanh chóng. Nói ngắn gọn chúng ta tạo ra những nỗ lực cao nhất. Do đó việc lãnh đạo xuất sắc là việc truyền cho người khác cảm hứng để nỗ lực hết mình. Với một nhà lãnh đạo có các kỹ năng quản lý thời gian tốt cũng như có những phán đoán tốt là rất quan trọng và cần thiết nhưng chúng vẫn chưa đủ để trở nên hiệu quả. Nhà lãnh đạo xuất sắc là người có khả năng tạo sự liên hệ với mọi người theo cách mà truyền cho họ cảm hứng để nỗ lực hết mình. Điều này được thực hiện như thế nào Nền tảng của nhà lãnh đạo xuất sắc - truyền cảm hứng cho người khác - gồm 3 thành phần trong triết lý lãnh đạo hiệu quả đó là mục đích nhiệm vụ và giá trị kỹ năng. Theo triết lý lãnh đạo thì kể cả có thừa nhận hay không chúng ta luôn luôn lãnh đạo bằng cách làm gương thông qua lời nói dù chúng ta nói ra hay không nói ra trong hành động dù chúng ta thực hiện hay không thực hiện và trong sự biểu lộ tình cảm dù chúng ta thể hiện hay không thể hiện . Những điều chúng ta làm và nói trong những khoảnh khắc dường như không quan trọng lại có thể tạo ấn tượng với những người ở xung quanh chúng ta. Cũng theo triết lý lãnh đạo hiệu quả có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.