TAILIEUCHUNG - Cơ sở sinh lý học của oxy liệu pháp

Thở oxy hay liệu pháp thở oxy là cho bệnh nhân khí thở vào có nồng độ oxy cao hơn nồng độ oxy khí trời (FiO¬¬2 > 21%). Mời bạn đọc cùng tham khảo Tài liệu Cơ sở sinh lý học của oxy liệu pháp để nắm được các kiến thức về dược lý học của oxy, mục đích của oxy liệu pháp, các cách cho oxy, hiệu quả của oxy liệu pháp,. | CƠ SỞ SINH LÝ HỌC CỦA OXY LIỆU PHÁP Từ khi có các phương pháp đo đạc nồng độ oxy trong máu một cách tiện lợi các dụng cụ cung cấp oxy cũng được cải tiến. Ta có thể làm phân áp oxy trong động mạch PaO2 từ 60 mmHg lên 600 mmHg bằng oxy trong khi khó có một loại thuốc nào có được hiệu quả như thế. Nhưng tác hại của phân áp oxy cao lên cơ thể cũng đã được chứng minh do đó việc sử dụng oxy cũng phải thận trọng như dùng thuốc. Nắm vững các cơ sở sinh lý học của oxy liệu pháp để sử dụng oxy một cách hữu hiệu an toàn hợp lý nhất là một vấn đề quan trọng. 1. DƯỢC LÝ HỌC CỦA OXY Cách cho oxy Oxy chỉ có thể cho qua đường hô hấp và được hấp thụ qua màng phế nang mao mạch mà vào máu. Ngoài phòng mổ oxy thường được cho bằng hệ thống không thở lại theo 2 cách - Hệ thống lưu lượng cao có thể quyết định được FiO2 gọi là cao là vì có thể cung cấp toàn bộ lượng khí thở cho bệnh nhân. - Hệ thống lưu lượng thấp FiO2 bị thay đổi theo kiểu thở của bệnh nhân là thấp vì bệnh phải hít khí trời vào thêm. Do vậy mà ta có thể ví cách cho oxy bằng hệ thống lưu lượng cao như tiêm thuốc bằng đường tĩnh mạch còn cách cho bằng hệ thống lưu lượng thấp là đường tiêm bắp. Sự hấp thu Mức hấp thu oxy vào máu tùy thuộc vào 3 yếu tố a FiO2 b mối tương quan giữa thông khí và tưới máu tại phổi V Q và c nồng độ oxy trong máu tĩnh mạch trộn Vo2 . Sự phân phối oxy Oxy được phân phối cho các mô được tưới máu. Oxy sẽ khuếch tán từ mạch máu vào mô kẽ và đến tế bào. Chuyên hóa và thải oxy Oxy được dùng trong chuyển hóa các chất trong tế bào. Sản phẩm cuối cùng là CO2 và nước. Trong quá trình chuyển hóa có những chất trung gian có gốc tự do có thể gây độc hại cho mô nếu bị tích lũy. 2. MỤC ĐÍCH CỦA OXY LIỆU pHáP Dựa trên những hiệu quả sinh lý mà oxy liệu pháp có thể đem lại có 3 mục đích chính của oxy liệu pháp trong lâm sàng như sau Điều trị giảm oxy máu Do phân áp oxy trong phế nang được gia tăng một số trường hợp giảm oxy máu được điều trị hiệu quả bằng oxy liệu pháp. Ví dụ giảm thông khí .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.