TAILIEUCHUNG - Bài giảng Oxy liệu pháp

Bài giảng Oxy liệu pháp trình bày về mục tiêu điều trị; sự chuyên chở và giao oxy trong mô; chỉ định oxy; nguyên tắc điều trị; phương pháp cung cấp; tiến hành và tai biến. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Y học. Chúc bạn học tốt. | OXY LIỆU PHÁP 1. MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ Nhằm duy trì sự oxy hóa đầy đủ cho mô - Cải thiện sự thiếu oxy máu - Giảm công thở - Giảm cơng cơ tim 2. SỰ CHUYÊN CHỞ VÀ GIAO OXY TRONG MÔ . Các dạng chuyên chở oxy - Dạng oxy hoà tan chiếm 2- 3 tổng số oxy chuyên chở - Dạng kết hợp với Hb Một Hb gắn được 4 phân tử oxy. Đường cong phân ly oxy- Hb đường cong Barcroft. - Các yếu tố ảnh hưởng lên ái lực Hb với oxy Nhiệt độ tăng pH giảm CO2 tăng chất 2 3 DPG tăng có nhiều trong hồng cầu tăng khi lên vùng cao thiếu oxy khi hoạt động gắn vào Hb tại điểm gắn của oxy hợp chất phosphate tăng thải ra trong mô lúc vận động đường cong Barcroft lệch phải làm giảm ái lực Hb với oxy nhả oxy cho mô dễ dàng. Ngược lại nhiệt độ giảm pH tăng CO2 giảm chất 2 3 DPG giảm hợp chất phosphate giảm hiện diện của HbF COHb met Hb đường cong Barcroft lệch trái tăng ái lực của Hb với oxy. - Dung tích hồng cầu và sự giao oxy cho mô Dung tích hồng cầu càng lớn thì lượng oxy được máu chuyên chở càng nhiều theo tỉ lệ 1 39 mlO2 1g Hb. Tuy nhiên nếu lượng hồng cầu quá nhiều thì độ quánh của máu tăng làm giảm lưu lượng máu đến mô theo định luật Poiseuille Do đó cần một dung tích hồng cầu tối ưu 40 trị số sinh lý bình thường. - Đánh giá khả năng chuyên chở oxy của mô Phân áp oxy trong máu động mạch PaO2 Độ bão hòa của Hb đối với oxy a. Độ bão hòa oxy chức năng SpO2 SpO2 O2 Hb x 100 O2 Hb RHb Tỉ lệ giữa nồng độ Hb gắn O2 và Hb có khả năng gắn O2 mà không tính đến các dyshemoglobin. SpO2 bình thường 95- 97 . Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SpO2 4 Cử động của ngón tay. Mạch yếu hay không có mạch. Các chất nhuộm màu. Không nhận ra các dyshemoglobin. Khi Hb quá thấp 5 g dl . 1 b. Độ bão hòa oxy theo tỉ lệ FO2 Hb SaO2 - FO2 Hb c O2 Hb c O2 Hb c RHb cMetHb cCOHb cSulfHb . - Tỉ lệ giữa nồng độ Hb gắn O2 với tất cả loại Hb trong máu. - FO2 Hb bình thường 94- 98 . Lượng O2 trong máu oxygen content ct O2 ct O2 tHb X FO2 X 1 39 pO2 X 0 003 Lượng O2 trong máu có thể tăng bằng cách tăng nồng độ O2 trong khí hít vào để tăng pO2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.