TAILIEUCHUNG - 10 bài ca dao đề tài diện mạo con người

Mặt bủng da chì 2. Mặt bánh đúc 3. Mặt bèn bẹt như bánh dầy 4. Mặt bí sị như bị phải nước mưa 5. Mặt búng ra sữa 6. Mặt cắt không còn chút máu 7. Mặt cau có như bố vợ phải đấm 8. Mặt chai chai mài đá | KKKKKKKKKKKKKKKKKK Ca dao đê tài diện mạo 7 KKKKKKKKKKKKKKKKKK 1. Mặt bủng da chì 2. Mặt bánh đúc 3. Mặt bèn bẹt như bánh dầy 4. Mặt bí sị như bị phải nước mưa 5. Mặt búng ra sữa 6. Mặt cắt không còn chút máu 7. Mặt cau có như bố vợ phải đấm 8. Mặt chai chai mài đá 9. Mặt có xanh thì nanh mới vàng 10. Mặt dầy như mo ăn no phá hoại 11. Mặt dày như mo cau 12. Mặt em rỗ có ngày lì Tay anh cán vá ông nội em trì cũng không ra 13. Mặt mũi méo mó như có đồng tiền Mặt vuông chữ điền mà tiền không có. 14. Mặt má bầu ngó lâu muốn chửi Mặt chữ điền tiền rưỡi cũng mua 15. Mặt mày như cái mặt mo Tao lấy chiếc đũa tao đo mặt mày 16. Mặt muội mày gio 17. Mặt nạc đốm dầy Mo mang trôi xấp biết ngày nào khôn 18. Mặt nặng mày nhẹ 19. Mặt nặng như chì 20. Mặt rỗ như tổ ong bầu Hàm răng khấp khểnh như cầu rửa chân 21. Một đôi chẳng đáng một đôi Anh thì sứt môi mũi chị tôi lẹm cằm 22. Mới yêu thì cũ cũng yêu Mới có mỹ miều cũ có công .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.