TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chế độ ăn điều trị trẻ suy dinh dưỡng

Bài giảng Chế độ ăn điều trị trẻ suy dinh dưỡng giúp người học nắm được nguyên nhân, cách phân loại, biểu hiện lâm sàng, các tổn thương bênh lý và rối loại chuyển hóa ở trẻ suy dinh dưỡng; nắm được nguyên tắc điều trị bằng dinh dưỡng; biết cách xây dựng một thực đơn cụ thể điều trị trẻ suy dinh dưỡng. | KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI 1. Phần thủ tục Bộ môn Dinh dưỡng Đối tượng học viên Đại học Dài hạn Tên bài giảng Chế độ ăn điều trị trẻ suy dinh dưỡng. Tên giảng viên Môn học Dinh dưỡng Năm học 2009 - 2010 Thời gian giảng bài 90 phút 2 tiết 2. Các mục tiêu học tập . Nắm được nguyên nhân cách phân loại biểu hiện lâm sàng các ton thương bênh lý và rối loại chuyển hóa ở trẻ suy dinh dưỡng. . Nắm được nguyên tắc điều trị bằng dinh dưỡng. . Biết cách xây dựng một thực đơn cụ thể điều trị trẻ suy dinh dưỡng 3. Kỹ thuật tiến hành . Loại bài giảng Lý thuyết . Phương pháp dạy học Diễn giảng trình bày trực quan đàm thoại kiểm tra. . Hình thức tổ chức dạy học Lên lớp tại giảng đường. . Phương tiện dạy học Projecter bảng đen phấn các màu 4. Phân thời gian và cấu trúc bài giảng . Tổ chức lớp 2 phút . Kiểm tra bài cũ 5 phút . Giới thiệu tài liệu tham khảo nghiên cứu 3 phút . Tiến hành nội dung bài giảng 70 phút. Nội dung bài giảng Thời gian Những PPDH vận dụng Phương tiện Hoạt động của học sinh 1. Đại cương. 2 phút Giáo viên Projecter Nghe 2. Nguyên nhân. 3 phút diễn giảng Bảng Ghi chép 3. Phân loại. 3 phút minh hoạ Phấn Trả lời và 4. Biểu hiện lâm sàng. 2 phút nêu vấn đề hỏi giáo 5. Các tổn thương bệnh 3 phút đàm thoại với viên lý và rối loạn chuyển hóa học sinh hỏi 6. Nguyên tắc điều trị 45 phút và trả lời học bằng dinh dưỡng. sinh. 7. Cách xây dựng một thực đơn cụ thể 7 phút 8. Phòng bệnh 5 phút 5. Kiểm tra đánh giá Thông tin phản hồi 5 phút 6. Tổng kết bài giảng 3 phút 7. Nhận xét và rút kinh nghiệm 2 phút Thông qua Ngày tháng năm 2009 Chủ nhiệm Bộ môn Người làm kế hoạch PGS TS. Nguyễn Thanh Chò CHẾ ĐỘ ĂN CHO TRẺ SUY DINH DƯỠNG 1. Đại cương. Suy dinh dưỡng là tình trạng bệnh lý xảy ra khi cơ thể thiếu các chất dinh dưỡng đặc biệt là thiếu protein và năng lượng. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi hay gặp nhất là ở lứa tuổi từ 6 - 24 tháng. Suy dinh dưỡng thường kèm theo tình trạng dễ nhiễm khuẩn và ngược lại nhiễm khuẩn làm cho suy dinh dưỡng nặng thêm. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.