TAILIEUCHUNG - Mẹo Nói tiếng Anh không cần ngữ pháp.

Mẹo Nói tiếng Anh không cần ngữ pháp .Bạn đã học tiếng Anh từ hồi phổ thông, rồi trung học và đại học. Trong suốt thời gian đó bạn phải học ngữ pháp, bạn phải học các công thức, học thì, học cách đặt câu rồi bạn viết câu đó ra giấy và đem nộp làm bài kiểm tra. | 1W r F À k. A 1 1 1 Ầ Mẹo Nói tiêng Anh không cân ngữ pháp Bạn đã học tiếng Anh từ hồi phổ thông rồi trung học và đại học. Trong suốt thời gian đó bạn phải học ngữ pháp bạn phải học các công thức học thì học cách đặt câu. rồi bạn viết câu đó ra giấy và đem nộp làm bài kiểm tra. Kết quả của bạn thật tuyệt vời bạn có điểm cao nhưng thực tế là bạn chẳng nói được câu nào. Nếu như may mắn bạn nói được thì đó là sự lặp lại một câu mà bạn đã học thuộc. Và chẳng may nếu được hỏi lại bằng một câu hỏi khác thì bạn có một câu trả lời cũng rất tuyệt I don tknow hoặc là I don t understand và thế là kết thúc cuộc giao tiếp. Vì vậy câu hỏi của tôi là Bạn có thể nói được tiếng Anh một cách dễ dàng nhanh chóng và tự động ngay bây giờ - Nếu câu trả lời của không có Tại sao không Bởi vì bạn đã học tiếng Anh trong nhiều năm. Tại sao bạn không thể nói được tiếng Anh một cách nhanh chóng dễ dàng và tự động tại sao không Bạn có câu trả lời cho chính mình chưa - Vâng đó không phải lỗi của bạn thực sự. Lý do câu trả lời cho hầu hết mọi người là bạn học những quy tắc ngữ pháp quá nhiều. Nếu bạn cứ mãi tậptrung vào quy tắc ngữ pháp bạn sẽ vẫn khó khăn khi nói tiếng Anh. - Tại sao khi bạn học ngữ pháp mà mọi việc vẫn tệ như vậy Tại sao ngữ pháp không giúp bạn nói tiếng Anh tốt hơn Bí mật rất đơn giản là khi bạn nghiên cứu quy tắc ngữ pháp khi bạn tập trung vào các quy tắc ngữ pháp bạn tập trung vào phân tích tiếng Anh và bạn chỉ mải mê vận dụng khả năng nhìn của bạn để phân tích chữ nghĩa mà quên dùng khả năng nói của mình để bắt chữ nghĩa trở thành những âm thanh sống động. Nói cách khác khi bạn suy nghĩ tư duy về ngữ pháp về thì quá khứ thì hiện tại tương lai hiện tại hoàn thành quá khứ hoàn thành. .và tất cả chỉ biến trí óc bạn thành nơi lưu trữ thông tin chứ không thể trở thành Cơ quan phát thanh và ngôn luận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.