TAILIEUCHUNG - Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng

Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng tìm hiểu về thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng đồng thời tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng. | Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Nguyễn Ngọc Bảo và Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Hàn Quốc (NongHuyp Bank) Shin Chung Shik đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. hai bên sẽ hợp tác trong một số lĩnh vực như: phát triển và mở rộng các hoạt động tài trợ thương mại như thư tín dụng L/C, bảo lãnh ngân hàng và các hình thức tài trợ thương mại khác; thúc đẩy dịch vụ chuyển tiền giữa hai quốc gia và cung cấp các dịch vụ tài chính khác để hỗ trợ khách hàng của mỗi bên; trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiệp vụ ngân hàng; hợp tác đào tạo Agribank có quan hệ đại lý với hơn tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến 31-12-2012, tổng tài sản của Agribank tương đương 30 tỷ USD. Trong khi đó, Ngân hàng NongHuyp Bank tính đến tháng 3-2012 có tổng tài sản 174 tỷ USD (đứng thứ năm về quy mô tài sản trong thị trường ngân hàng nội địa Hàn Quốc), có mạng lưới chi nhánh rộng lớn nhất Hàn Quốc cả ở khu vực thành thị và nông thôn.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.