TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý bộ nhớ

Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: Quản lý bộ nhớ" trình bày các nội dung: Khái niệm quản lý bộ nhớ, không gian địa chỉ và không gian vật lý, cấp phát liên tục, cấp phát không liên tục, bộ nhớ ảo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ BỘ NHỚ 1. 2. 3. 4. 5. Các vấn đề Khái niệm Không gian địa chỉ và không gian vật lý Cấp phát liên tục Cấp phát không liên tục Bộ nhớ ảo TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ BỘ NHỚ Khái niệm Bộ nhớ là thiết bị lưu trữ duy nhất thông qua đó CPU có thể trao đổi thông tin với môi trường ngoài. Bộ nhớ chính được tổ chức như một mảng một chiều các từ nhớ word mỗi từ nhớ có một địa chỉ. Việc trao đổi với môi trường ngoài thông qua thao tác đọc ghi dữ liệu vào một địa chỉ cụ thể trong bộ nhớ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ BỘ NHỚ Khái niệm Hệ điều hành thực hiện - Sự tương ứng giữa địa chỉ logic và địa chỉ vật lý - Quản lý bộ nhớ vật lý - Chia sẻ thông tin - Bảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.