TAILIEUCHUNG - Ôn thi học kì II môn Sử

Ôn thi học kì II môn Sử trình bày các nội dung liên quan đến cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Đây là tài liệu tham khảo để các em ôn tập và tự kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho kì thi môn Lịch Sử. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT