TAILIEUCHUNG - Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản kèm theo đáp án

Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản sẽ tổng hợp tất các các chương trong môn học, giúp các bạn hệ thống kiến thức và ôn tập tốt môn học này. . | MỤC LỤC CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT CỦA MARKETING .2 I. Câu hỏi LỰA chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG II. Các câu sau là đúng hay sai .5 CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING . . 5 I. Câu hỏi lựa chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG II. Các câu hỏi sau đây đúng hay sai .8 CHƯƠNG 3 MÔI TRƯỜNG I. Câu hỏi LỰA chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG II. Các câu sau đây đúng hay sai .11 CHƯƠNG 4 HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH I. Câu hỏi LỰA chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG II. Các câu sau đây đúng hay sai .15 CHƯƠNG 5 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG - LựA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU - Định Vị thị trường. . .16 I. Câu hỏi LỰA chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG nhất .16 II. Các câu sau đây đúng hay sai .19 CHƯƠNG 6 CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN I. Câu hỏi LỰA chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG II. Các câu sau đây đúng hay sai .23 CHƯƠNG 7 CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ I. Câu hỏi LỰA chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG nhất .23 II. Các câu hỏi đây đúng hay sai .26 CHƯƠNG 8 CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN I. Câu hỏi LỰA chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG nhất .27 II. Các câu hỏi sau đây đúng hay sai .30 CHƯƠNG 9 CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ XÚC TIẾN HỐN I. Câu hỏi LỰA chọn Chọn 1 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG nhất .30 II. Các câu hỏi sau đây đúng hay sai .33 1 Chương 1 BẢN CHẤT CỦA MARKETING I. Câu hỏi lựa chọn Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất 1. Trong một tình huống marketing cụ thể thì marketing là công việc của a. Người bán b. Người mua c. Đồng thời của cả người bán và người mua d. Bên nào tích cực hơn trong việc tìm cách trao đổi với bên kia. 2. Bạn đang chọn hình thức giải trí cho 2 ngày nghỉ cuối tuần sắp tới. Sự lựa chọn đó được quyết định bởi a. Sự ưa thích của cá nhân bạn b. Giá tiền của từng loại hình giải trí c. Giá trị của từng loại hình giải trí d. Tất cả các điều nêu trên 3. Quan điểm marketing định hướng sản xuất cho rằng người tiêu dùng sẽ ưa thích những sản phẩm a. Được bán rộng rãi với giá hạ b. Được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ

TÀI LIỆU HOT