TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kì 1 Địa 8 - (Kèm Đ.án)

Mời tham khảo 2 đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lớp 8 có kèm đáp án giúp các bạn học sinh lớp 8 ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG THCS Lớp ĐÊ KIỂM TRA HỌC KÌ I - KHỐI 8 Môn ĐỊA LÍ 8 Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên Chữ ký giám thị Số báo danh Số mật mã do chủ khảo ghi Chữ ký giám khảo Điểm số Điểm chữ Số mật mã do chủ khảo ghi ĐÊ CHÍNH THỨC ĐÊ A TRẮC NGHIỆM điểm . Hãy khoanh tròn vào A B C D mà câu em cho là đúng nhất. châu Á các dãy núi chủ yếu chạy theo hướng A. Đông-Tây và Đông-Nam. Đông Nam. C. Tây Bắc-Đông Nam và Bắc-Nam. 2. Dầu mỏ và khí đốt của châu Á tập trung chủ A. Khu vực Tây Nam Á và Đông Á Trung Á. C. Khu vực Tây Nam Á và Đông Nam Á. Bắc Á. 3. Dân cư châu Á thuộc các chủng tộc sau A. Môn-gô-lô-it Ô-xtra-lô-it Nê-grô-it. it. C. Nê-grô-it Môn-gô-lô-it Ơ-rô-pê-ô-it. lô-it. 4. Hai kiểu khí hậu phổ biến của châu Á là A. Khí hậu Địa Trung Hải và khí hậu gió mùa C. Khí hậu lục địa và khí hậu hải dương Trung Hải. 5. Ân Độ là nơi ra đời hai tôn giáo nào A. Ân Độ giáo và Ki-tô-giáo B. Đông-Nam và Tây Bắc- D. Đông-Tây và Bắc-Nam. yếu ở B. Khu vực Tây Nam Á và D. Khu vực Tây Nam Á và B. Ơ-rô-pê-ô-it Nê-grô-it Môn-gô-lô- D. Ơ-rô-pê-ô-it Môn-gô-lô-it Ô-xtra- B. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa D. Khí hậu hải dương và khí hậu Địa B. Ki-tô-giáo và phật giáo C. Ki-tô-giáo và Hồi giáo D. Phật giáo và Ân Độ giáo. 6. So với các Châu lục khác châu Á có số dân A. Đứng đầu B. Đứng thứ hai C. Đứng thứ ba D. Đứng thứ tư. II. PHAN TỰ luận điểm Câu 1 Trình bày những thành tựu về Nông nghiệp của các nước Châu Á điểm Phần phách sẽ bị cắt đi . Học sinh không được ghi vào khu vực này Câu 2 Nêu đặc điểm dân cư kinh tế chính trị khu vực Tây Nam Á điểm Câu 3 Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế của Nhật Bản điểm Hết TRƯỜNG THCS ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - KHỐI 8 Môn ĐỊA LÍ 8 Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề Lớp Họ và tên Chữ ký giám thị Số báo danh Số mật mã do chủ khảo ghi Chữ ký giám khảo Điểm số Điểm chữ Số mật mã do chủ khảo ghi ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ B TRAC NGHIỆM điểm . Hãy khoanh tròn vào A B C D mà câu em cho là đúng nhất. 1. Ân Độ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN