TAILIEUCHUNG - Cổ Tích Cho Người Đời Sau

Ngày xửa ngày xưa. vào thế kỷ 20, có một triều vua rất là quái gỡ. Nhà vua có rất nhiều bí mật xấu xa, bẩn thỉu nhưng lúc nào cũng tìm cách dấu diếm. Điển hình là nhà vua có một đôi tai của con lừa, cái con vật vừa ngu vừa xuẩn. Nhà vua rất sợ có người đời sau biết chuyện của mình nên tìm cách giết hết những ai biết các bí mật của Ngài. Ngài bắt tất cả thần dân phải thờ phụng ngài ngay từ lúc ngài còn sống. Những câu khẩu hiệu “Triều. | Cổ Tích Cho Người Đời Sau Dân gian Cổ Tích Cho Người Đời Sau Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 18-October-2012 Ngày xửa ngày xưa. vào thế kỷ 20 có một triều vua rất là quái gỡ. Nhà vua có rất nhiều bí mật xấu xa bẩn thỉu nhưng lúc nào cũng tìm cách dấu diếm. Điển hình là nhà vua có một đôi tai của con lừa cái con vật vừa ngu vừa xuẩn. Nhà vua rất sợ có người đời sau biết chuyện của mình nên tìm cách giết hết những ai biết các bí mật của Ngài. Ngài bắt tất cả thần dân phải thờ phụng ngài ngay từ lúc ngài còn sống. Những câu khẩu hiệu Triều đại Vô địch Muôn năm Nhà vua muôn năm được giăng đầy thôn làng ngõ xóm. Ngài bắt tất cả các hoạ sĩ nhiếp ảnh gia phải vẽ phải chụp cho ngài những bức ảnh đẹp nhất và bảo đó là hình của ngài mặc dù ngay cả nó không giống ngài. Ngài bắt các nhà văn nhà thơ thuộc hàng hay nhất viết sách làm thơ ca tụng ngài. Ngay bản thân ngài dù không viết gì được là bao cũng viết những cuốn sách ca tụng bản thân mình và bắt cả người lớn lẫn trẻ em học. Ngài mau chóng trở thành thần tượng của cả dân tộc. Đám quan lại triều đình thì dựa vào thế của Ngài mà bóc lột dân chúng tàn tệ. Hễ ai nói xấu Ngài hay chế độ là chúng nó cắt lưỡi hoặc cho đi học tập cải tạo. Dân chúng thì ngày càng nghèo mà bọn quan lại tham ô thì ngày càng giàu sang tột đỉnh. Càng giàu sang bọn chúng càng ra sức bảo vệ cho ông vua tai lừa của chúng. Mà chẳng hiểu sao cái tai ông vua to thế nhưng gần như bị điếc vì chẳng hề nghe dân kêu ca chi cả. Sau này thì người ta mới biết rằng vì cố gắng che dấu cái xấu xa của mình nhà vua dùng cái khăn choàng che mất hai cái tai thành ra sức nghe của Ngài rất yếu. Hàng tháng vua tai lừa đều kêu thợ vào hớt tóc. Và để cho an toàn nhà vua chỉ kêu đúng một gã thợ cạo. Gã thợ hớt tóc cho Ngài vì thế được phong làm quan to nghe đâu tới chức bộ trưởng. Tuy gã biết được cái bí mật của nhà vua nhưng gã không bao giờ dám nói ra. Những đám quan lại khác cũng ít nhiều biết được cái giả dối của triều vua lừa này nhưng vì .