TAILIEUCHUNG - Bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? học sinh có thể hiểu vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? thường do động từ hay cụm động từ đảm nhiệm. Sử dụng câu kể Ai làm gì? một cách linh hoạt sánh tạo khi nói hoặc viết. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN