TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chính tả: Nghe, viết: Mười năm cõng bạn đi học - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Dựa vào bài Chính tả: Nghe: viết: Mười năm cõng bạn đi học, phân biệt s/x, ăn/ ăng giúp học sinh luyện phân biệt và viết đúng những tiếng có âm đầu dễ lẫn: s/x, ăn/ ăng. Rèn chữ viết đẹp cho HS. | Bài giảng Tiếng việt 4 MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC CHÍNH TẢ Bài cũ: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Chính tả Ngan con Dàn hàng ngang Mang lạnh Ngang trời Chính tả ( nghe- viết ) Bài mới: Bạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ Hanh ? Mười năm cõng bạn đi học Sinh cõng bạn đi học suốt mười năm Việc làm của Sinh đáng trân trọng ở điểm nào ? Tuy cịn nhỏ nhưng Sinh khơng quản khĩ khăn, ngày ngày cõng Hanh tới trường với đoạn đường dài hơn 4ki-lơ-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh . Bài viết : Ở xã Vinh Quang, huyên Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki –lô –mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện . Mười năm cõng bạn đi học Chính tả Mười năm cõng bạn đi học lỗi Vở chính tả Luyện tập 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn : Tìm chỗ ngồi Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát (sau / xau ), bà trở lại và hỏiông ngồi gần hàng ghế (rằng / rằn ) : - Thưa ông ! Phải ( chăng / chăn ) lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông ? -Vâng, nhưng (sin / xin ) bà đừng ( băng khoăng / băn khoăn ), tôi không (sao / xao )! - Dạ không ! Tôi chỉ muốn hỏi để (sem / xem )tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không . Chính tả Mười năm cõng bạn đi học Tìm chỗ ngồi Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát sau , bà trở lại và hỏi ông ngồi gần hàng ghế rằng: - Thưa ông ! Phải chăng lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông ? -Vâng, nhưng xin bà đừng băn khoăn , tôi không sao. - Dạ không ! Tôi chỉ muốn hỏi để xem tôi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.