TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Dựa vào bài Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện? giúp học sinh bước đầu biết xây dựng một bài văn kể chuyện. Hiểu được những đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện. | Bài giảng điện tử Tập làm văn lớp 4 THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN Tập làm văn Thế nào là kể chuyện I/ Nhận xét 1/ Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể a/ Câu chuyện có những nhân vật nào ? Bà cụ ăn xin Mẹ con bà nông dân Những người dự lễ hội b/ Các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy - Sự việc 1 : Bà cụ đến lễ hội ăn xin không ai cho. b/ Các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy - Sự việc 2 : Hai mẹ con cho bà cụ ăn xin ăn và ngủ trong nhà. b/ Các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy - Sự việc 3 : Đêm khuya, bà già hiện hình một con giao long lớn. b/ Các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy - Sự việc 4 : Sáng sớm, bà già cho hai mẹ con gói tro và 2 mảnh vỏ trấu, rồi ra đi. b/ Các sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy - Sự việc 5 : Nước lụt dâng cao, mẹ con bà nông dân chèo thuyền và cứu người. c/ Ý nghĩa của câu chuyện - Câu chuyện cho ta biết sự hình thành của hồ Ba Bể, ngoài ra còn ca ngợi những con người giàu lòng nhân ái, biết giúp đỡ người khác sẽ gặp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    50    0    24-10-2021
5    71    0    24-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.