TAILIEUCHUNG - Phân tích Tài chính - Bài giảng 2 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

Tham khảo tài liệu 'phân tích tài chính - bài giảng 2 thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2006-07 Phân tích Tài chính Bài giảng 2 THỜI GIÁ TIỀN TỆ VÀ MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN Khái niệm thời giá tiền tệ rất quan trọng trong phân tích tài chính vì hầu hết các quyết định tài chính từ quyết định đầu tư quyết định tài trợ cho đến các quyết định về quản lý tài sản đều có liên quan đến thời giá tiền tệ. Cụ thể thời giá tiền tệ được sử dụng như yếu tố cốt lõi trong rất nhiều mô hình phân tích và định giá tài sản kể cả đầu tư tài hữu hình lẫn đầu tư tài sản tài chính. Bài này sẽ lần lượt xem xét các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ nhằm tạo nền tảng kiến thức cho các bài sau. 1. LÃI ĐƠN LÃI KÉP VÀ THỜI GIÁ TIỀN TỆ CỦA MỘT SỐ TIỀN Lãi đơn simple interest Lãi chính là số tiền thu được đối với người cho vay hoặc chi ra đối với người đi vay do việc sử dụng vốn vay. Lãi đơn là số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra. Công thức tính lãi đơn như sau SI P0 i n Trong đó SI là lãi đơn P0 là số tiền gốc i là lãi suất kỳ hạn và n là số kỳ hạn tính lãi. Ví dụ bạn ký gửi 1000 vào tài khoản định kỳ tính lãi đơn với lãi suất là 8 năm. Sau 10 năm số tiền gốc và lãi bạn thu về là 1000 1000 0 08 10 1800. Lãi kép compound interest Lãi kép là số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra. Nó chính là lãi tính trên lãi hay còn gọi là ghép lãi compounding . Khái niệm lãi kép rất quan trọng vì nó có thể ứng dụng để giải quyết rất nhiều vấn đề trong tài chính. Lãi kép liên tục continuous cpompound interest Lãi kép liên tục là lãi kép khi số lần ghép lại trong một thời kỳ năm tiến đến vô cùng. Nếu trong một năm ghép lãi một lần thì chúng ta có lãi hàng năm annually nếu ghép lãi 2 lần thì chúng ta có lãi bán niên semiannually 4 lần có lãi theo quý quarterly 12 lần có lãi theo tháng monthly 365 lần có lãi theo ngày daily . Khi số lần ghép lãi lớn đến vô cùng thì việc ghép lãi diễn ra liên tục. Khi ấy chúng ta có lãi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.