TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3– BÀI 57ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH

HS thuộc bài và thực PHƯƠNG TIỆN : hiện được các động tác tương đối chính xác - Trò chơi: "Nhảy đúng – nhảy nhanh" HS tham gia chơi tương đối - Sân trường - Còi - Kẻ sân cho trò chơi - Bông hoa cầm tay. | Giáo án thể dục lớp 3 - - BÀI 57 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ -TRÒ CHƠI NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH I. MỤC TIÊU - Ôn bài TD chung phát triển II. ĐỊA ĐIỂM - với hoa. HS thuộc bài và thực PHƯƠNG TIỆN hiện được các động tác tương đôi chính xác - Trò chơi Nhảy đúng -nhảy nhanh HS tham gia chơi tương đôi - Sân trường - Còi - Kẻ sân cho trò chơi - Bông hoa cầm tay chủ động NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu lớp GV phổ biến 4 hàng dọc yêu cầu nội dung tiết 1 - học Mục tiêu 2 vòng tròn 2. Khởi động Đứng vòng 1 - tròn khởi động các khớp 2 3. Trò chơi Tìm quả ăn được chạy chậm trên địa hình tự nhiên 2 100 - 200m Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ Bài TD phát triển chung 2. Bài mới - Ôn bài TD phát triển Cả lớp đứng theo đội hình 3 vòng tròn đồng tâm mỗi em cách nhau 2m. Tập bài TD chung liên hoàn. Bước đầu HS biết xếp hình thành bông hoa sống động Có thể tập TD theo nhạc trống. 3. Trò chơi 10 - 12 2-3 lần 4 - 8 HS 4 động tác HS tập bài TD 3 vòng tròn đồng tâm 2 x 8 nhịp Bước đầu tập xếp hình bông hoa Xem sách .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.