TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI : 59 HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG

Hoàn thiện bài thể dục phát II. ĐỊA ĐIỂM – triển chung với hoa. Yêu cầu HS thuộc bài thực hiện tương đối chính xác từng động tác. - Học tung bắt bóng cá nhân. - Chơi trò chơi " Ai kéo khỏe" PHƯƠNG TIỆN : - Sân - 2 – 3 em 1 quả bóng - Kẻ sẵn 3 vòng tròn đồng tâm, bông hoa. | Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 59 HOÀN THIỆN BÀI THỀ DỤC VỚI HOA -HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG I. MỤC TIÊU - Hoàn thiện bài thể dục phát II. ĐỊA ĐIỂM -triển chung với hoa. PHƯƠNG TIỆN Yêu cầu HS thuộc bài thực hiện tương đối chính xác từng động tác. - Học tung bắt bóng cá nhân. - Chơi trò chơi Ai kéo khỏe - Sân - 2 - 3 em 1 quả bóng - Kẻ sẵn 3 vòng tròn đồng tâm bông hoa NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến 1 - 4 hàng dọc nội dung yêu cầu giờ học Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 2 100-200m vòng tròn 2. Khởi động Đứng thành 1 - vòng tròn khởi động các khớp 2 3. Trò chơi Kết bạn 2 Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ Bài TD phát triển chung 2. Bài mới - Ôn bài TD phát triển chung với hoa. - Cả lớp cùng thực hiện liên hoan bài TD phát triển chung. Lần 1 GV chỉ huy Lần 2 Do cán sự lớp chỉ huy GV quan sát nhắc nhở. 3. Trò chơi học tung và bắt 5 - 7 2 lần 8 - 10 6 - 4 - 8 HS 4 hàng ngang 4 x 8 nhịp SGV 142 Mỗi tổ cử 3 bạn thi tìm người vô .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.