TAILIEUCHUNG - Báo cáo số 1907/BC-HQĐNg

Tham khảo tài liệu 'báo cáo số 1907/bc-hqđng', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG Số 1907 BC-HQĐNg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nang ngày 05 tháng 12 năm 2012 BÁO CÁO tổng kết công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai NĂM 2012 PHƯƠNG hướng nhiệm vụ phòng chống lụt bão giảm NHẸ THIEN TAI NĂM 2013 Thực hiện Điện khẩn số 287 TCHQ-TVQT ngày 30 11 2012 của Tổng cục Hải quan về việc tổng kết công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai trong năm 2012 phương án phòng chống lụt bão năm 2013. Cục Hải quan TP Đà Nằng báo cáo đánh giá tổng kết như sau I. Tổng kết công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2012 1. Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai. - Hàng năm để chủ động ứng phó kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người tài sản tài liệu . do lụt bão gây ra. Thực hiện các Chỉ thị của Bộ Tài chính của UBND thành phố Đà Nằng và lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo về công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai. Cục Hải quan TP Đà Nằng đã tổ chức quán triệt đến cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng phương án phòng chống lụt bão tổ chức quán triệt trong tất cả CBCC đề cao trách nhiệm trong việc phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai. - Từ Cục đến các đơn vị thuộc và trực thuộc thường xuyên rà soát củng cố Ban chỉ huy Đội Tổ xung kích phòng chống lụt bão kịp thời điều chỉnh bổ sung lực lượng nếu có sự thay đổi để đảm bảo lực lượng ứng phó kịp thời khi có lụt bão xảy ra - Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của Cục của các đơn vị trực thuộc có trụ sở riêng chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão của đơn vị kiểm tra các trang thiết bị dụng cụ phòng chống lụt bão kịp thời đề xuất bổ sung những dụng cụ còn thiếu hàng năm Cục trích kinh phí mua sắm dụng cụ như đèn pin ủng mũ bảo hộ lao động . để trang bị cho lực lượng xung kích ứng phó khi có lụt bão xảy ra. 2. Kết quả thực hiện công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai Tính đến thời điểm cuối năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.