TAILIEUCHUNG - giáo trình SQL server 7.0 phần 1

SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2000 có thể kết hợp “ăn ý” với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server . | Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http TỔNG CỤC THỐNG KÊ TRUNG TÂM TÍNH TOÁN THỐNG KÊ TRUNG ƯƠNG GIÁO TRÌNH MICROSOFT SQL SERVER HỆ QUẢN TRỊ CƠ sở DỮ LIỆU SQL SERVER 1 Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http Mực Lực I. Giới thiệu chung - Tổng quan về SQL Server 4 - tiết . II. Thiết kế CSDL 4 - tiết . III. Cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server 8 - tiết . IV. Các thành phần của CSDL 12 - tiết . V. Quản tri và khai thác CSDL 8 - tiết . VI. Tình hình phát triển CSDL thống kê trên SQL Server trong thời gian qua và Kết luận 4 - tiết . 2 Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http PhẦN I TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER. . Khái niệm chung phân biệt CSDL động quản lý xử lý các giao tác và CSDL tĩnh lưu trữ dữ liệu điều tra . Microsoft SQL Server là một CSDL kiểu quan hê được nâng cấp từ phiên bản Microsoft SQL Server . Hê quản trị CSDL Microsoft SQL Server là hê CSDL đáp ứng tính tăng trưởng hiêu suất cao cho môi trường tính toán khách chủ phân tán. . Các đặc điểm của hệ quản tri CSDL SQL Server. Các tính năng quan trọng chủ yếu như sau Tích hợp Windows NT gồm các dịch vụ đa luồng và lâp lịch Performance Monitor Event Viewer. Tương thích mạng đơn quản lý các khoảng mục thống nhất giản tiên trong sử dụng. Sử dụng phát tán dữ liêu để trao đổi dữ liêu với các máy chạy trên Windows NT và phát hành cung cấp dữ liêu cho các máy khác qua ODBC. Nhằm cung cấp cho người sử dụng Khách hàng thông tin chính xác và có tính thời điểm. Quản trị tâp trung với khung phân tán toàn diên Lâp lịch cho các nhiêm vụ tự động hoá thực hiên theo chu trình có cảnh báo Sử dụng kiến trúc song song cho các chức năng nội tại Sử dụng kiến trúc song song cho các CSDL cực lớn Sử dụng OLE DMO Distributed Management Object nhằm cho phép các nhà phát triển phẩm mềm lâp trình cho mọi công cụ cần thiết cũng như các tiên ích giúp đỡ cho các ứng dụng CSDL hoạt động tốt hiêu suất cao khi sử dụng. . Các phiên bản.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.