TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – Bài : 68 TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN THEO NHÓM 2 – 3 NGƯỜI

Ôn tập động tác tung và PHƯƠNG TIỆN : bắt bóng. Hs thực hiện động tác tương đối chính xác. - Chơi trò chơi " Chuyển đồ - Sân - 3 em /1quả bóng vật" Hs biết cách chơi và tham gia được. | Giáo án thể dục lớp 3 - THỂ DỤC - Bài 68 TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN THEO NHÓM 2 - 3 NGƯỜI I. MUC TIÊU II. ĐIA ĐIỂM - - Ôn tập động tác tung và PHƯƠNG TIẸN bắt bóng. Hs thực hiện - Sân động tác tương đối chính - 3 em 1quả bóng xác. - Chơi trò chơi Chuyển đồ vật Hs biết cách chơi và tham gia được. NƠI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến 1 - 4 hàng dọc nội dung yêu cầu kiểm tra 2 200 - 300m 2. Khởi động Chạy chậm xung quanh sân 2 2 x 8 nhịp Tập bài TD phát triển chung liên hoàn 1 lần 1 Vòng tròn 3. Trò chơi Kết bạn Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới Ôn tập tung và bắt bóng theo nhóm 23 em. Mỗi lần 2-3 Hs lên 18 - 20 2 - 4 hàng thực hiện tung bắt bóng khoảng cách giữa các em khoảng 2-4m. Các em tung và bắt bóng qua lại với nhau. Cố gắng không để bóng rơi. - Cách đánh giá SGV 156-157 5 - 7 ngang SGV 156 Xem hình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.