TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 26 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”

Ôn bài thể dục phát triển PHƯƠNG TIỆN : chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương chính xác. - Học trò chơi “đua ngựa” yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi. - Sân - Còi - Kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “Đua ngựa”. | Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 26 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỀN CHUNG - TRÒ CHƠI ĐUA NGỰA I. Mục Tiêu II. ĐỊA ĐIỂM - -Ôn bài thể dục phát triển PHƯQNG tiẸN chung. Yêu cầu thực hiện - Sân động tác tương chính xác. - Còi - Học trò chơi đua ngựa yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi. - Kẻ săn các vạch cho trò chơi Đua ngựa . NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến 1 - nội dung yêu cầu giờ học 2 4 hàng dọc Chạy chậm vòng xung quanh sân. 2 2. Khởi động Đứng theo 1 - Vòng tròn vòng tròn khởi động kỹ các 2 khớp. 3. Trò chơi Chẵn lẻ 2 - 3 Phần cơ bản - Chia tổ ôn luyện bài thể dục phát triển chung. 8 - 10 Giáo viên đi tới từng tổ quan sát động viên nhắc nhở và sữa chữa động tác sai cho những em thực hiện chưa đúng. - Học trò chơi Đua ngựa 8 - 10 Lần lượt các tổ thực hiện bài thể dục dưới sự điều khiển của giáo viên 1 lần. Giáo viên tổ chức và nêu luật chơi tên trò .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.