TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 26 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”

Ôn bài thể dục phát triển PHƯƠNG TIỆN : chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương chính xác. - Học trò chơi “đua ngựa” yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi. - Sân - Còi - Kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “Đua ngựa”. | Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 26 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỀN CHUNG - TRÒ CHƠI ĐUA NGỰA I. Mục Tiêu II. ĐỊA ĐIỂM - -Ôn bài thể dục phát triển PHƯQNG tiẸN chung. Yêu cầu thực hiện - Sân động tác tương chính xác. - Còi - Học trò chơi đua ngựa yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi. - Kẻ săn các vạch cho trò chơi Đua ngựa . NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến 1 - nội dung yêu cầu giờ học 2 4 hàng dọc Chạy chậm vòng xung quanh sân. 2 2. Khởi động Đứng theo 1 - Vòng tròn vòng tròn khởi động kỹ các 2 khớp. 3. Trò chơi Chẵn lẻ 2 - 3 Phần cơ bản - Chia tổ ôn luyện bài thể dục phát triển chung. 8 - 10 Giáo viên đi tới từng tổ quan sát động viên nhắc nhở và sữa chữa động tác sai cho những em thực hiện chưa đúng. - Học trò chơi Đua ngựa 8 - 10 Lần lượt các tổ thực hiện bài thể dục dưới sự điều khiển của giáo viên 1 lần. Giáo viên tổ chức và nêu luật chơi tên trò .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN