TAILIEUCHUNG - Tổ Chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt Phần 5

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hành khách và du lịch đường sắt phần 5', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | kho 7 Báo tin hàng đến Nhân viên kho 8 Xuất trình giấy báo tin hàng đến vé hành lý ở cửa kho Hành khách người nhận bao gửi 9 Đối chiếu tìm kiếm hành lý bao gửi trong kho Nhân viên kho 10 Thẩm hạch lại cước phí và các khoản phải thu khác Nhân viên kho 11 Làm thủ tục trả hàng và ký nhận hành lý bao gửi Nhân viên kho hành khách người gửi Tổng thời gian tác nghiệp Bảng Quy trình tác nghiệp đối với hành lý ký gửi bao gửi trung chuyển TT Tác nghiệp Người thực hiện Thời gian 1 Bàn giao hành lý bao gửi cho nhân viên kho Hành lý viên tầu đến nhân viên kho 2 Ký nhận sổ giao nhận hành lý bao gửi Nhân viên kho hành lý viên tầu đến 3 Xếp lên phương tiện chuyên chở đưa về kho Nhân viên kho công nhân xếp dỡ 4 Đặt hành lý bao gửi vào vị trí bảo quản trong kho Công nhân xếp dỡ 5 Bảo quản hành lý bao gửi trong kho Nhân viên kho 6 Xếp lên phương tiện chuyên chở Nhân viên kho công nhân xếp dỡ 7 Chuyển ra vị trí toa xe hành lý Nhân viên kho công nhân xếp dỡ 8 Bàn giao hành lý bao gửi cho Nhân viên kho hành lý hành lý viên viên 9 Ký nhận sổ giao nhận hành lý bao gửi Nhân viên kho hành lý viên tầu đi Tổng thời gian tác nghiệp . Tổ chức công tác bán vé ga hành khách 1. Ý nghĩa và yêu cầu của công tác bán vé. Bán vé là công tác quan trọng nhất và có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng phục vụ hành khách của ga. Thông qua công tác bán vé mà hành khách thoả mãn được nhu cầu di chuyển của mình đồng thời ga cũng thực hiện được kế hoạch vận chuyển hành khách do cấp trên giao. Đối với Doanh nghiệp đường sắt tổ chức tốt công tác bán vé cho phép tăng doanh thu giảm thời gian chờ đợi của hành khách đảm bảo an ninh trật tự xã hội an toàn chạy tầu hạn chế tiêu cực tận dụng năng lực của phương tiện chuyên chở giảm nhu cầu về diện tích phòng ga. Thông qua công tác bán vé nhà ga có thể nắm bắt được những diễn biến tâm lý và nhu cầu của hành khách đối với ngành để từ đó kiến nghị cải tiến công tác bán vé và chuyên chở hành khách. Đối với hành khách công tác bán vé ảnh hưởng đến tâm lý thoải mái

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.