TAILIEUCHUNG - ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI KINH NGHIỆM ĐỂ DẠY TỐT CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH HÓA HỌC

NỘI DUNG A. ĐẶT VẤN ĐỀ: B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. Thực trạng vấn đề. II. Một vài ý kiến đưa ra nhằm giúp 1. Thí nghiệm biểu diễn. a. Vai trò của thí nghiệm biểu diễn. b. Ưu điểm của thí nghiệm biểu diễn. c. Yêu cầu của thí nghiệm biểu diễn. 2. Thí nghiệm thực hành. a. Mục đích của dạy học thực hành. b. Vai trò của dạy học thực hành. | ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI KINH nghiệm để DẠY TỐT CÁC BÀI THÌ nghiệm thực HÀNH HÓA HỌC NỘI DUNG A. ĐẶT VẤN ĐỀ B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Thực trạng vấn đề. II. Một vài ý kiến đưa ra nhằm giúp 1. Thí nghiệm biểu diễn. a. Vai trò của thí nghiệm biểu diễn. b. Ưu điểm của thí nghiệm biểu diễn. c. Yêu cầu của thí nghiệm biểu diễn. 2. Thí nghiệm thực hành. a. Mục đích của dạy học thực hành. b. Vai trò của dạy học thực hành. c. Ưu điểm của thí nghiệm thực hành. d. Những yêu cầu của thí nghiệm thực hành. III. Nội quy. IV. Các bước tiến hành thí nghiệm. C. NHẬN XÉT - KẾT LUẬN. D. ÝKIẾN ĐỀ XUẤT. E. DỰ KIẾN ĐỀ TÀI NĂM SAU. A. ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu giáo dục của trường phổ thông là nhằm đào tạo lớp người lao động phát triển mới toàn diện có đủ năng lực làm chủ và phát triển đất nước. Sự đào tạo giáo dục là quá trình thống nhất đối tượng dạy và học bao giờ cũng là nội dung giáo dục trí tuệ cho thế hệ trẻ phục tương lai trong điều kiện hiện đại dưới sự dạy dỗ hướng dẫn của giáo viên các em có thêm nhiều kiến thức về lý thuyết các em phải vận dụng kiến thức đó vào thực tế để chứng minh sự đúng đắn của lý thuyết do đó vấn đề thực hành có vai trò quan trọng trong việc lĩnh hội kiến thức của học sinh. Hơn nữa dạy học phải đảm bảo tính khoa học tính Đảng cao nghĩa là đảm bảo truyền thụ cho học sinh những kiến thức cơ bản vững chắc chính xác và khoa học gắn liền với thực tiển sinh động. Trong quá trình này đội ngũ giáo viên gặp không ít khó khăn vì học sinh bước đầu làm quen với bộ môn hóa học cho nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Vì vậy nhằm giúp học sinh học tốt bộ môn hóa học đội ngũ giáo viên phải có phương pháp dạy học phù hợp và phải cho các em học sinh được kiểm tra chứng minh những điều mình học bằng cách quan sát thí nghiệm và tận tay được làm những thí nghiệm đó. Để làm được việc này đòi hỏi giáo viên phải nắm vững phương pháp dạy học nhất là dạy học bằng trực quan và thí nghiệm thực hành trong bộ môn hóa học ở trường phổ thông. Để góp phần đáp ứng tình hình trên đồng thời

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.