TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số 12: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Mục tiêu: kiến thức: Làm cho hs hiểu được khái niệm thể tích của khối đa diện,các công thức tính thể tích của một số khối đa diện đơn giản. kỹ năng: Vận dụng được kiến thức để tính thể tích của các khối đa diện phức tạp hơn và giải một số bài toán hình học. 3. | Giáo án đại số 12 CHƯƠNG I Bài 4 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Ngày 10 8 2008 Chương trình nâng cao Số tiết 2 I. Mục tiêu 1. về kiến thức Làm cho hs hiểu được khái niệm thể tích của khối đa diện các công thức tính thể tích của một số khối đa diện đơn giản. 2. về kỹ năng Vận dụng được kiến thức để tính thể tích của các khối đa diện phức tạp hơn và giải một số bài toán hình học. 3. về tư duy-thái độ Rèn luyện tư duy logic biết quy lạ về quen. Thái độ cần cù cẩn thận chính xác. Trường THPT BC Nguyễn Hiền II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên giáo án bảng phụ phán màu phiếu học tập Học sinh sgk thước kẻ Kiến thức đã học khái niệm khối đa diện khối chóp khối hộp chữ nhật khối lập phương III. Phương pháp dạy học Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp xen kẽ hoạt động nhóm liên tục IV. Tiến trình bài học 1. Ốn định lớp điểm danh sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ 5 Câu hỏi 1 Nêu các định nghĩa Hai khối đa diện bằng nhau hai hình lập phương bằng nhau bát diện đều. Câu hỏi 2 Cho 1 khối hộp chữ nhật với 3 kích thước 2cm 5cm những mặt phẳng song song với các mặt của khối hộp có thể chia được bao nhiêu khối lập phương có cạnh bằng 1cm Trường THPT BC Nguyễn Hiền mới Tiết 1 Hoạt động 1 Hình thành khái niệm thể tích của khối đa diện TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung ghi bảng 5 Dẫn dắt khái niệm thể tích từ khái niệm diện tích của đa giác Liên hệ với kt bài cũ nêu tính chất Nắm khái niệm và tính chất của thể tích khối đa diện nào là thể tích của một khối đa diện Khái niệm Thể tích của khối đa diện là số đo của phần không gian mà nó chiếm chỗ Tính chất SGK Chú ý SGK Hoạt động 2 Thể tích của khối hộp chữ nhật Trường THPT BC Nguyễn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.