TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Vị Trí Động Cơ DC

1. Chức năng Một thiết bị truyền động phổ biến trong các động cơ một chiều. Nó trực tiếp cung cấp các chuyển động quay, hoặc cùng với bánh xe, trống và dây cáp thực hiện chuyển động chuyển tiếp. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN