TAILIEUCHUNG - Báo cáo thực tập tốt nghiệp "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm"

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới-WTO đánh dấu một sự chuyển biến mang tính bước ngoặt đối với nền kinh tế. Bước vào một “sân chơi mang tính quốc tế” vừa là cơ hội để Việt Nam vươn mình ra khỏi phạm vi khu vực, mang Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là một thách thức lớn đòi hỏi phải có sự vận động một cách toàn diện đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Vì vậy vấn đề đặt ra là làm. | - Việc hạch toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy được tổ chức một cách khoa học, hợp lý. Cùng với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán Bravo Accouting trong hạch toán kế toán và quản lý số liệu, nhờ đó khối lượng ghi chép và khối lượng sổ sách giảm đi rất nhiều, dễ theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế phát sinh. Việc tự động kết chuyển số liệu lên các chứng từ,sổ sách có liên quan trên phần mềm kế toán,giúp công việc của kế toán viên được giảm bớt, nhờ đó số liệu chính xác hơn, đảm bảo cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời, phản ánh đúng tình hình kinh doanh của đơn vị, giúp nhà quản trị đưa ra được quyết định đúng đắn. Hiện tại nhà máy có hai phân xưởng lớn là phân xưởng cán và phân xưởng cơ điện, do đó nhà máy áp dụng phương pháp tính giá thành là phương pháp trực tiếp là hoàn toàn phì hợp với đặc điểm và quy mô của đơn vị. Việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở nhà máy được hạch toán một cách tương đối chính xác, đúng với bản chất của nghiệp vụ kinh tế. Chi phí sản xuất được phân loại theo mục đích công dụng của chi phí, giúp cho việc theo dõi cũng như công tác tập hợp chi phí được thuận tiện, chính xác và nhất quán.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.