TAILIEUCHUNG - Sách bài tập SQL 2005 1

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có liên quan, được lưu trữ có tổ chức theo dạng bảng nhằm giảm việc lưu dưa thừa dữ liệu và được lưu trữ lại để sử dụng khi cần thiết. Phương pháp tiếp cận Quản lý dữ liệu: Hệ thống file: Ưu điểm chính: đơn giản, thuận tiện, hệ thống nào cũng hỗ trợ. Nhược điểm chính: Dư thừa dữ liệu, dữ liệu không nhất quán, khó khăn trong truy vấn dữ liệu. Hệ thống CSDL. Ưu điểm: dữ liệu nhất quán, không dư thừa, có khả năng chia sẻ dữ liệu cao,. | Sách bài tập SQL 2005 1 tinyint AiTi-Apteçh1 Kiến tạo tương lai vatc ta integrity n Ểì ft itỵ integrity Bài far2005 1 nt@xfer-defined integrity image Order Data Type - timestamp - bit - table - sql_variant - uniqueidentifier GUID Binary Monetary Numberic Interger Text Tài liệu lưu hành nội bộ Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech 35 115 Phố Định Công - Hoàng Mai Page 1 of 24 2 ITI ẠÌTi-APTẸCH COMPUTER EDUCATION CENTẸR Sữ Sách pbàk tậpSQL- 2005 1 AiTi-Aptech Kiến tạo tương lai Tai liệu lưu nanh nội ơộ ---------- ------- Addr No. 9 115 Dinh Cong Hoang Mai Hanoi Tel 84 04 664 3848 - 664 8938 Email contact@ Website WWW aitì-antenk Lời giới thiệu Sách bài tập do tập thể giáo viên AiTi-Aptech thiết kế và được sử dụng như một phần không thể tách rời khỏi giáo trình đang học của Aptech Ấn Độ với các học viên đang theo học tại Trung tâm. Tập sách bài tập này là tài liệu lưu hành nội bộ chỉ dành cho các học viên theo học tại Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech. Mọi hình thức sao chép lại nội dung của sách là vi phạm bản quyền và không tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ của Nhà nước Việt Nam. AiTi-Aptech luôn mong mỏi tạo dựng một môi trường học tập tốt cho các bạn học viên theo học tại trung tâm. Mọi ý kiến đóng góp về xây dựng Sách bài tập cải tiến hệ thống xin gửi mail về hoặc đường dây nóng 04 6 64 8848. Chúng tôi sẽ ghi nhận và cải tiến để có thể cung cấp cho các bạn một môi trường học tập ngày một tốt hơn. Sự nghiệp tương lai của các bạn là thành công của chúng tôi Đội thiết kế Sách bài tập Việt Nam luôn thiếu Lập trình viên đẳng cấp Quốc tế Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế AiTi-Aptech 35 115 Phố Định Công - Hoàng Mai Page 3 of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.