TAILIEUCHUNG - Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với Doanh nghiệp tư nhân.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp tư nhân.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đăng ký con dấu đối với Doanh nghiệp tư nhân. Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh Cơ quan phối hợp nếu có Cục thuế Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội. Cách thức thực hiện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí Đăng ký kinh doanh Quyết định số 83 2000 QĐ- đồng BTC. Quyết định số 95 2001 QĐ- BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và 1. Đâu tư để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh và nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh. Tên bước Mô tả bước Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu của hồ sơ đăng ký kinh doanh. Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ 4. . À. -Ẵ -Ẵ hợp lệ rồi viết phiếu hẹn. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để cấp mã số thuế Cơ quan thuế trả kết quả là mã số thuế đã được cấp cho Chuyên 6. .A A. viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đánh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trình lãnh đạo ký. Chuyển sang Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã 8. hội để khắc con .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.