TAILIEUCHUNG - Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi họat động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi họat động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký hội đòan tôn giáo có phạm vi họat động ở nhiều huyện thị thành phố thuộc tỉnh. Thông tin Lĩnh vực thống kê Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ. Cơ quan phối hợp nếu có Ban Dân vận Tỉnh ủy Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Công an tỉnh. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức gởi bản đăng ký hội đòan tôn giáo nộp hồ sơ đăng ký tại Ban Tôn giáo. 2. Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ. Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có 3. liên quan. Phòng nghiệp vụ - Ban Tôn giáo trình lãnh đạo Ban xem xét 4. quyết định. 5. Tên bước Mô tả bước Ban Tôn giáo phát hành văn bản giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký họat động hội đòan tôn giáo mẫu M3 . 2. Danh sách những người tham gia điều hành hội đòan. Nội quy quy chế hoặc điều lệ họat động của hội đòan trong đó nêu rõ mục đích họat động hệ thống tổ chức và quản lý của hội đòan. Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.