TAILIEUCHUNG - Tính thuế thu nhập cá nhân

Những đối tượng được giảm trừ gia cảnh Từ 1­1­2009, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công sẽ được | Những đối tượng được giảm trừ gia cảnh Từ 1-1-2009, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công sẽ được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế. Mức giảm trừ là 4 triệu đồng/tháng đối với người có thu nhập và 1,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. ( các bạn nhớ chú ý: người bị đánh thuế thu nhập, được giảm trừ cho bản thân là 4 triệu đồng/tháng nhưng vẫn đưa vào bậc chịu thuế với mức thuế suất 0%, ). Mỗi người phụ thuộc gồm: 1. Con chưa thành niên; 2. Vợ, chồng và con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động; 3. Con đang là sinh viên hoặc có thu nhập từ 500 ngàn đồng/tháng trở xuống; 4. Ông, bà, cha, mẹ. không có khả năng lao động có thu nhập từ đồng/tháng trở xuống. 5. Mức giảm trừ tối đa khoảng 10 triệu đồng, đủ nuôi 5 - 6 người phụ thuộc. Thuế sẽ được “đánh” thế nào? Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công. Bậc 1: 4 triệu đồng/tháng 0%; Bậc 2: Trên 4 - 6 triệu đồng/tháng: 5%; Bậc 3: Trên 6 - 9 triệu đồng: 10%; Bậc 4: Trên 9 - 14 triệu đồng/tháng: 15%; Bậc 5: trên 14 - 24 triệu đồng/tháng: 20%; Bậc 6: Trên 24 - 44 triệu đồng/tháng: 25%; Bậc 7: Trên 44 - 84 triệu đồng/tháng: 30%; Bậc 8: Trên 84 triệu đồng: 35%. ( Ví dụ có 10 triệu bị đánh thuế thì: 6 triệu bị đánh thuế 5%; 3 triệu bị đánh thuế 10% và 1 triệu bị đánh thuế 15% ) Biểu thuế suất toàn phần. Theo đó: - Lãi cho vay, lợi tức cổ phần, lợi tức từ góp vốn kinh doanh, lãi tiết kiệm trên 5 triệu đồng/tháng là 5%; - Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: 25%; - Thu nhập từ chuyển đổi bất động sản: 25%. Các thu nhập khác: - Thu nhập từ tiền bản quyền vượt 10 triệu đồng/lần: 5%; - Trúng xổ số, khuyến mãi quá 10 triệu đồng/giải thưởng: 10%; - Thu nhập từ thừa kế, quà tặng trên 10 triệu đồng/lần: 10%.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.