TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cơ sở dữ liệu_chương 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 2 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Hồ Cẩm Hà Các khái niệm cơ bản Miền Domain Để đặc tả một miền người ta chỉ ra một tên miền một kiểu dữ liệu và khuôn dạng dữ liệu. Ví dụ Miền Ma_Sv là tập hợp các dãy ký tự có độ dài từ 5 đến 8 bắt đầu là một chữ cái. Miền Ho_ten Họ tên là tập các dãy chữ cái có độ dài không quá 35. Miền Đien_thoai Số điện thoại là tập hợp các dãy 7 chữ số hợp lệ đối với số điện thoại. Hồ Cẩm Hà Chương 2 Các khái niệm cơ bản Quan hệ Relation Cho một quan hệ r xác định trên tập thuộc tính Q A1 A2 . An . Khi đó r Dom A1 X Dom A2 X Dom A3 X .X Dom An Như vậy quan hệ r là một tập hợp các n_bộ có dạng r a1 a2 . . . an I ai e Dom Ai i 1 2 . n . Hồ Cẩm Hà Chương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.