TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG

– Mục tiêu : HS cần nắm : 1) Kiến thức : nắm được mối quan hệ giữa KH với NN và đất trồng, giữa khai thác đất đai và bảo vệ đất . Biết được 1 số cây trồng , vật nuôi ở các kiểu MT khác nhau của đới nóng . 2) Kĩ năng : luyện tập cách mô tả hiện tươg ĐL qua tranh liên hoàn và củng cố thêm kĩ năng | HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG I - Mục tiêu HS cần nắm 1 Kiến thức nắm được mối quan hệ giữa KH với NN và đất trồng giữa khai thác đất đai và bảo vệ đất . Biết được 1 số cây trồng vật nuôi ở các kiểu MT khác nhau của đới nóng . 2 Kĩ năng luyện tập cách mô tả hiện tươg ĐL qua tranh liên hoàn và củng cố thêm kĩ năng đọc ảnh ĐL chho HS . - Rèn luyện khái niệm phán đoán ĐL cho HS ở mức độ cao hơn về mối quan hệ giữa KH với NN và đất trồng giữa khai thác và bảo vệ đất trồng. II - Đồ dùng dạy học - Ãnh về xói mòn đất đai trên các sườn núi về cây cao lương . Các hình SGK hình BĐ TN TG . III - Phương pháp đàm thoại phát vấn nhóm dùng lời . IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 KT bài cũ Các câu 1 2 3 trang 28 29 SGK. 3 Giảng Hoạt động 1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Hoạt động dạy và học Ghi bảng GV Đới nóng MT có những đặc điểm khí hậu nào Nêu đặc điểm khí MT XĐ ẩm MT nhiệt đới MT nhiệt đới gio mùa - nêu đặc điểm chung của đới nóng các đặc điểm này có ảnh hưởng đối với cây trồng và mùa vụ ra sao Quan sát hình và nêu nguyên nhân dẵn đến xói mòn đất ở MT XĐ ẩm. I - ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở đới nóng . thuỷ lợi SGK GV dẫn dắt Lớp mùn ở đới nóng thường ko dày nếu đất có độ dốc cao và mưa nhiều quanh năm thì điều gì sẽ xảy ra đối với lớp mùn này . Nếu rừng cây trên vùng đồi núi ở đới nóng bị chặt hết và mưa nhiều quanh năm thì điều gì sẽ xảy với vùng đồi núi KL - Đất đai ở đới nóng rất dễ bị nước mưa cuốn trôi hoặc xói mo n nế ko có cây cối che phủ. - Cần thiết phải BV rừng và trồng rừng ở các vùng đồi núi. Hoạt động 2 CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU. HS đọc SGK và trả lới câu hỏi II - CÁC SẢN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.