TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS hiểu được các HĐKT cổ truyềnvà hiện đại của con người trong các HM , thấy được khả năng thích ứng của con người đối với MT. - Biết nguyên nhân HM hoá đang mở rộng trên khắp TG và các biện pháp cải tạo , chinh phục HM , ứng dụng vào cuộc sống. 2) Kĩ năng :rèn luyện kĩ | HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC I - Mục tiêu 1 Kiến thức - HS hiểu được các HĐKT cổ truyềnvà hiện đại của con người trong các HM thấy được khả năng thích ứng của con người đối với MT. - Biết nguyên nhân HM hoá đang mở rộng trên khắp TG và các biện pháp cải tạo chinh phục HM ứng dụng vào cuộc sống. 2 Kĩ năng rèn luyện kĩ năng phân tích ảnh ĐL và tư duy tổng hợp 3 Thái độ GD MT II - Phương tiện dạy học Ảnh về hoạt động cổ truyền và KT hiện đại ở các HM . Aũnh và tư liệu các biện páhp chống và cải tạo HM III - Phương pháp trực quan đàm thoại phát vân diễn gảing nhóm. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 KT bài cũ câu 1 2 SGk trang 63 3 Giảng Hoạt đông 1 HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Hoạt đông dạy và học Ghi bảng GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ ốc đảo I - HOẠT ĐỘNG và HM hoá trang 188 SGK. KINH TẾ Cho HS quan sát hình và a. Hoạt động KT cổ và cho biết đây là HĐ KT gì ở HM truyền cảu các dân tộc Tại sao ở HM trồng trọt lại phát sống trong HM là chăn triển trên các ốc đảo trồng chù yếu nuôi du mục và trồng trọt câu gì trong các ốc đảo. Như vậy HĐKT cổ truyền của con người sống trong HM là gì b. Hoạt động KT hiện Chăn nuôi trông trọt trong các ôc đảo các vật nuôi phổ biến là gì dê cừu lạc đà Tại sao phải chăn nuôi du mục GV do tính chất khô hạn của HM chủ yếu chăn nuôi du mục và nuôi các con vật phổ biến là dê cừu lạc đà để lấy thịt cho sữa cho da và dùng làm sức kéo. chuyên chở trong các HM . -Ngày nay nhờ tiến bộ KT con người tiến sâu vào chinh phục khai thác HM. - HS quan sát hình và cho biết đó là cảnh gì nói đến hoạt động nào cảu HM GV cho biết việc khai thác trên HM .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    61    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.