TAILIEUCHUNG - Giáo trình Bệnh học thủy sản

Cung cấp cho kỹ sư nuôi trồng thủy sản một số kiến thức về bệnh học nói chung và bệnh thủy sản nói riêng. - Trang bị những kiến thức về nguyên nhân, nhân tố gây bệnh nuôi trồng thủy sản, những biện pháp phòng trị bệnh tổng hợp. | BỆNH HỌC THỦY SẢN I 1 BÀI MỞ ĐẦU I. Nhiệm vụ và nội dung môn học 1. Mở đầu - Cung cấp cho kỹ sư nuôi trồng thủy sản một số kiến thức về bệnh học nói chung và bệnh thủy sản nói riêng. - Trang bị những kiến thức về nguyên nhân nhân tố gây bệnh nuôi trồng thủy sản những biện pháp phòng trị bệnh tổng hợp. Từ đó giúp cho người kỹ sư có thể giải quyết những diễn biến bệnh tật xảy ra trong quá trình nuôi trồng thủy sản. -Trang bị cho kỹ sư thủy sản các phương pháp điều tra nghiên cứu cơ bản về bệnh học thủy sản. 2. Nội dung -Nhằm giải quyết các nhiệm vụ trên môn học này bao gồm các nội dung chính như sau Giới thiệu một số khái niệm một số định nghĩa về bệnh học thủy sản nói chung. Giới thiệu và cung cấp những kiến thức về nguyên nhân nhân tố về bệnh nói chung và bệnh thủy sản nói riêng. Trang bị cơ sở khoa học để đề xuất biện pháp tổng hợp để phòng bệnh tổng hợp trong nghề nuôi thủy sản. Giới thiệu một số các loại bệnh thường gặp và những biện pháp phòng và trị bệnh trong thực tế sản xuất. II. Liên quan của môn học này với môn học khác Môn bệnh học thủy sản là một môn học kỹ thuật chuyên nghiên cứu các diễn biến xảy ra trong cơ thể sinh vật các nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng nuôi nên nó gắn bó mật thiết với các môn chuyên ngành các môn cơ bản và cơ sở nhằm giúp sinh viên có được kiến thức toàn diện về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. 1. Liên quan đến các môn cơ bản và cơ sở Một trong những công tác nuôi trồng thủy sản là người kỹ thuật phải làm sao hạn chế tối đa mức độ cảm nhiễm bệnh trên các đối tượng nuôi. Để làm tốt điều này chúng ta phải nghiên cứu các vấn đề liên quan như sau - Vấn đề sinh thái quan hệ các sinh vật trong vùng nước phiêu sinh sống ở đáy. các vấn đề về dinh dưỡng sinh thái một số tác nhân gây bệnh và gây tác hại lớn như vi khuẩn virus. Từ đó có các biện pháp kỹ thuật phù hợp để kìm hãm tiêu diệt các yếu tố gây bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các yếu tố có lợi phát triển. Muốn vậy

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.