TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Nhân giống Trúc sào (Phyllostachys edulis (Carr.) Houz. de Lehaie) bằng phương pháp giâm hom thân ngầm tại tỉnh Cao Bằng "

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: 1. Khi nhân giống bằng hom thân ngầm Trúc sào, có thể sử dụng một số chất ĐHST để làm tăng tỷ lệ hình thành cây hom, đó là ABT­1 nồng độ 50ppm và 100 ppm, Atonik nồng độ 25ppm và 50 ppm, IBA nồng độ 25ppm và 50 ppm, NAA nồng độ 100 ppm. Hiện tại, không nên sử dụng chất 2,4D khi giâm hom Trúc sào bằng thân ngầm; 2. Số đốt trên hom thân ngầm Trúc sào có ảnh hưởng rõ rệt tới tỷ lệ hình thành cây hom | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 25 2009 94-100 Nhân giống Trúc sào Phyllostachys edulis Carr. Houz. de Lehaie bằng phương pháp giâm hom thân ngầm tại tỉnh Cao Bằng Nguyễn Văn Phong1 Phùng Văn Phê1 Nguyễn Trung Thành2 Dương Mộng Hùng1 Hoàng Quốc Lâm3 1Bộ môn Thực vật Rừng Trường Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai Chương Mỹ Hà Tây 2Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN 334 Nguyễn Trãi Hà Nội Việt Nam 3Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cao Bằng Nhận ngày 06 tháng 5 năm 2008 Tóm tắt. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng 1. Khi nhân giống bằng hom thân ngầm Trúc sào có thể sử dụng một số chất ĐHST để làm tăng tỷ lệ hình thành cây hom đó là ABT1 nồng độ 50ppm và 100 ppm Atonik nồng độ 25ppm và 50 ppm IBA nồng độ 25ppm và 50 ppm NAA nồng độ 100 ppm. Hiện tại không nên sử dụng chất 2 4D khi giâm hom Trúc sào bằng thân ngầm 2. Số đốt trên hom thân ngầm Trúc sào có ảnh hưởng rõ rệt tới tỷ lệ hình thành cây hom. Khi nhân giống Trúc sào có thể sử dụng cả 2 loại hom thân ngầm 4 đốt và 6 đốt để tiết kiệm vật liệu giống 3. Tuổi hom thân ngầm Trúc sào có ảnh hưởng rõ rệt đến sự hình thành cây hom. Hom thân ngầm Trúc sào có tuổi 1 và 2 cho tỷ lệ hình thành cây hom cao nhất. Tuy nhiên tuổi hom chưa thấy ảnh hưởng rõ rệt tới chiều cao cây hom cũng như số măng trên mỗi hom. Từ khoá Nhân giống Trúc sào Thân ngầm. 1. Đặt vấn đề Trúc sào Phyllostachys edulis Carr. Houz. de Lehaie tiếng địa phương gọi là Mạy khoán cáo Rào pến thuộc phân họ Tre Bambusoideae 1 . Ở Việt Nam chúng được trồng chủ yếu ở Cao Bằng Bắc Kạn. Trúc sào sinh sản vô tính chủ yếu bằng thân ngầm còn gọi là roi. Thân ngầm sinh ra từ gốc thân khí sinh bò lan trong đất ở độ sâu khoảng 20-30 cm. Từ một thân khí sinh có thể sinh ra một hoặc một vài thân ngầm. Thân ngầm có các đốt tại mỗi đốt có rễ mọc vòng quanh và có mầm chồi măng. Mầm chồi măng chỉ có thể phát Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-33840706. E-mail phungphe@ triển thành chồi măng ở một số đốt. Mỗi năm có một chồi măng ở mỗi nhánh thân ngầm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
536    40    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.