TAILIEUCHUNG - "Make up" cho bóng đèn từ bình thường thành độc đáo

Vẽ các hình tròn có kích thước khác nhau thẳng hàng và cách đều nhau trên các tấm giấy nè. | Make up cho bóng đèn từ bình thường thành độc đáo Đồ tự làm bao giờ cũng lạ và độc hơn mua sẵn đó Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Các tấm giấy bạc hoặc vàng loại dày - Bộ bóng đèn bóng đèn và đui đèn - Thanh săt nhỏ - Bút thước Ấ 1 Ầ 1 A 1 - V A T-V - Đên phân hành động này D Bước 1 - Vẽ các hình tròn có kích thước khác nhau thẳng hàng và cách đều nhau trên các tấm giấy nè. Bước 2 - Rùi đục các hình tròn vừa vẽ ra nghen. Bước 3 - Ráp các tấm giấy lại thành tấm .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.