TAILIEUCHUNG - Lập trình gia công tiện

! Với MasterCam X trở xuống chúng ta sẽ format ( save as ) file DWG xuống phiên bản Acad 2000. Khi bạn thực hiện bản vẽ, các bạn sẽ cố gắng chọn luôn gốc chương trình luôn để khỉ thực hiện trong MasterCam chúng ta không phải di chuyển về gốc ( Xfom Transle) Chúng ta sẽ chia gia | Lập trình gia công tiện Lathe với MasterCam X. Chuẩn bị công nghệ. 1. Đọc bản vẽ phân tích các nguyên công và chuẩn bị chế độ công nghệ cần có. 2. Vẽ lại bản vẽ bằng những phần mềm tiện ích Auto Cad MasterCam Inventer SolidWork TopSolid. 3. Xuất bản vẽ ra những định dạng trung gian Ví dụ . IGS IGES thường dung SAT STP. 4. Phần mềm MasterCam X. Tôi xin hướng dẫn các bước và phân tích trong quá trình thực hiện lập trình với ví dụ cụ thể sau đấy. Chúng ta thực hiện gia công với bản vẽ như sau Chú ý Với MasterCam X trở xuống chúng ta sẽ format save as file DWG xuống phiên bản Acad 2000. Khi bạn thực hiện bản vẽ các bạn sẽ cố gắng chọn luôn gốc chương trình luôn để khỉ thực hiện trong MasterCam chúng ta không phải di chuyển về gốc Xfom Transle. Chúng ta sẽ chia gia công chi tiết trên thành ba Nguyên Công như sau - Nguyên Công 1 Tiện thô contuar theo biên dạng chi tiết. - Nguyên Công 2 Tiện Tinh contuar theo biên dạng chi tiết. - Tiện Rãnh 4x2. Khởi động MasterCamX Nhấn vào nút Open. Cửa sổ Open File hiện ra Kích chuột vào Files of type Chọn định dang .dwg File Cad sẽ được mở ra như hình vẽ sau Như chú ý của tôi các bạn khi thể hiện bản vẽ chọn gốc chương trình trùng với gốc 0 0 của autocad các bạn xem them file autocad thì đến đây chúng ta không cần phải di chuyển chi tiết về gốc 0 0 trong MasterCam nữa. Trên menu Machine Type Lathe Default như hình vẽ sau Mastercam Lathe C UsersUDMIN Desktop DRAWINGl MCX 5 C .MCAMX .CNC_MACHINES LATHE C-AXIS SLANT BED ỉ C MCAMX CNC_MACHINES LATHE C-AXIS SLANT 7 C MCAMX CNC_MACHINES LATHE DEFAULT 5 C MCAMX CNC_MACHINES LATHE J C MCAMX CNC_MACHINES LATHE MULTI AXIS MILL - TURN ADVANCED 2 - 2 10 C MCAMACNC_MACHINES LATHE MULTI AXIS MILL 11 CAMCAMXICNC-MACHINESUATHE MULTI AXIS MILL 12 C MCAMX CNC_MACHINES LATHE MULTI AXIS MILL 13 C MCAMX CNC_MACHINES LATHE MULTI AXIS MILL 14 C MCAMX CNC_MACHINES LATHE MULTI AXIS MILL TURN ADVANCED 2 TURN ADVANCED 2 TURN ADVANCED 2 TURN ADVANCED 2 TURN ADVANCED 2 15

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    43    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.