TAILIEUCHUNG - Ý tưởng cho chiếc túi đi học thêm siêu gọn nhẹ

Với đặc điểm là đi học thêm, chúng mình không phải mang quá nhiều sách vở nên có thể dùng chiếc túi này. | Ý tưởng cho chiếc túi đi học thêm siêu gọn nhẹ Với đặc điểm là đi học thêm chúng mình không phải mang quá nhiều sách vở nên có thể dùng chiếc túi này. Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Vải giả da - Vải hoa mêch - Kéo - Khoen móc rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - V A . - Đên phân hành động này D Bước 1 - Cắt 1 tấm vải hoa có kích thước là 1m x 0 09m và 2 tấm mếch có kích thước là 0 98m x 0 03m rồi đặt chồng lên nhau và là để mếch dính vào vải này. Bước 2 - Gấp đôi mặt trái tấm vải hoa khâu r 7 7 viên mép rùi lộn mặt phải ra. Bước 3 - Chuẩn bị 3 chiếc khoen hình chữ nhật và vải da theo các cỡ 2 tấm 7cm x 10cm 2 tấm 5cm x 6cm và 1 tấm mika hoặc lưới cứng 7cm x .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.