TAILIEUCHUNG - Đề tài: “Hôn nhân trên góc nhìn triết học ”.

“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng” đó là qui luật tự nhiên của con người và tạo hoá, nhưng cả trai lẫn gái trước ngưỡng cửa hôn nhân đều chưa hiểu thấu được sự quan trọng của hôn nhân. Họ thường quan niệm hôn nhân là sự kết thúc của tình yêu, là xong bổn phận của mình với gia đình và xã hội. Chính vì quan niệm sai lầm ấy mà có tới hơn 30% những cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn, gây cảnh chia lìa trong gia đình và tạo gánh nặng. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiểu luận tfift fụì ĐỂ CƯƠNG TRIẾT HỌC Đề tài HÔN NHẮN TRÊN GÓC NHÌN TR1ẾT HỌC I. Nói dung kiến thức Phạm trù vận động. Phạm trù tất nhiên - ngẫu nhiên. Phạm trù nội dung - hình thức. Quy luật lượng- chất. Quy luật mâu thuẫn. Phạm trù khả năng - hiện thực. II. Dàn ý tiểu luân . 1. Khái niệm hôn nhân Kn hôn nhân -ý nghĩa hôn nhân phạm trù tất nhiên - ngẫu nhiên Nhận thức của nam nữ về hôn nhân nội dung - hình thức 2. Hôn nhân và tầm quan trọng của hôn nhân. Hôn nhân và bản chất hôn nhân quy luật lượng - chất - quy luật phủ định của phủ định Sự vận động và phát triển của hôn nhân phạm trù vận động Tầm quan trọng của hôn nhân với gia đình và xã hội phạm trù bản chất -hiện tượng - nguyên nhân - hệ quả . 3. Thực trạng hôn nhân hiện nay - giải pháp. Phạm trù khả năng - hiện thực. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiểu luận tfift ụì LỜI MỞ ĐẦU Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chổng đó là qui luật tự nhiên của con nguời và tạo hoá nhung cả trai lẫn gái truớc nguỡng cửa hôn nhân đều chua hiểu thấu đuợc sự quan trọng của hôn nhân. Họ thuờng quan niệm hôn nhân là sự kết thúc của tình yêu là xong bổn phận của mình với gia đình và xã hội. Chính vì quan niệm sai lầm ấy mà có tới hon 30 những cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn gây cảnh chia lìa trong gia đình và tạo gánh nặng cho xã hội. Để tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự đòi hỏi cao độ của cả một quá trình rèn luyện kiến thức và kinh nghiệm. Nắm bắt đuợc ý nghĩa và tầm quan trọng của hôn nhân ta không những tránh đuợc những ý niệm sai lầm mà còn tạo co sở để có một kiến thức gia đình vững chắc truớc khi buớc vào cuộc sống. Trong quá trình học tập và tìm hiểu qua sách vở mạng truyền thông đuợc sự huớng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy giáo Trần Ngọc Linh em đã mạnh dạn đi sâu và tìm hiểu về đề tài Hôn nhân trên góc nhìn triết học . Đề tài gồm 3 phần PHẦN I Khái .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.